Dybbølhallen

Totalløsning – fra statik til montage

Dybølhallen i Sønderborg blev opført i 2011 i samarbejde med Nisgaard + Christoffersen, Vejle. Give Steel A/S udførte statiske beregninger, producerede stålkonstruktionerne og forestod hele montagen med egne kranbiler og lifte.

Projektets ca. 2500 m2 inkluderede skyboks, gangbroer og gitterspær med 45 meters spændvidde. Det blev til i alt 140 tons stålkonstruktion, udregnet, produceret, leveret og monteret af Give Steel A/S.

Die Dybølhalle Sporthalle

Komplettlösung – von Statik bis Montage

Die Dybølhalle in Sønderborg entstand 2011 in Zusammenarbeit mit Nisgaard + Christoffersen, Vejle. Give Steel A/S rechnete die Statik, produzierte die Stahlkonstruktionen und führte die gesamte Montage mit eignen Mobilkränen und Liften durch. Die ca. 2500 m² des Projekts umfassten Skybox, Fußgängerbrücken und Gittersparren mit 45 m Spannweite. Es wurden insgesamt 140 t Stahlkonstruktion, von Give Steel A/S berechnet, produziert, geliefert und montiert.