Adfærdskodeks

INTRODUKTION
Vores adfærdskodeks skal give en klar forståelse af den rigtige adfærd, der forventes af vores medarbejdere i Give Steel A/S. Det er en virksomhedsguide, der skal sikre daglig og generel adfærd i overensstemmelse med Give Steels høje standarder, filosofi og politikker, især med hensyn til vores kerneværdi: ANSVARLIGHED. En ansvarlig måde at drive forretning på har gennem årene styrket Give Steel og vores brand. Gennem den rigtige adfærd, kan vi alle bidrage til et kontinuerligt stærkt omdømme af virksomheden.

Dette adfærdskodeks henholder sig til vores Medarbejderhåndbog og Sikkerhedshåndbog. Disse dokumenter gives til alle medarbejdere, der er forpligtet til at læse disse dokumenter i detaljer.

ARBEJDSMILJØ: Hold din arbejdsplads ren og ryddelig
Vi stræber efter et positivt, motiverende, inspirerende og rent arbejdsmiljø. Derfor forventer vi, at vores medarbejdere holder et rent og ryddeligt arbejdsmiljø på produktion, kontorer og byggepladser.

SAMARBEJDE: Kvalitet, forbedringer og høje ambitioner
Som hovedfilosofi stræber vi efter at gøre tingene bedre i dag, end vi gjorde i går. Vi leverer høj kvalitet – hver gang. Og vi gør det i et socialt og motiverende arbejdsmiljø med fokus på kvalitet, forbedring og med høje ambitioner. En ambitiøs udfordring af hinanden kan være en positiv måde at nå højere mål på.

SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN: Følg sikkerhedsreglerne og vær ansvarlig
Sikkerhed først! Det er vigtigt for Give Steel, at vores medarbejdere opfører sig i henhold til de procedurer, der er defineret i Give Steels Sikkerhedshåndbog. Vi forventer også en ansvarlig opførsel overfor kolleger, materiel og maskiner. Vi har nul-tolerance overfor medarbejdere, der møder på arbejde under påvirkning af alkohol, stoffer eller stærk medicin. Ved at følge vores sikkerhedsregler sikrer vi, at vores medarbejdere ikke udsættes for fare på arbejdspladsen, og at alle kan vende sikkert retur til deres hjem og familier hver dag.

IT-SIKKERHED: Beskyt information og håndter med omhu
For at beskytte information, håndterer vi enhver personlig, officiel, forretningsrelateret og fortrolig information med omhu og ansvarlighed.

ETIK: Godt arbejde, ærlighed og et højt moralkodeks
Etik, et højt moralkodeks og arbejdsetik er vigtigt for Give Steel og en del af vores DNA. Vi forventer, at alle medarbejdere er ærlige og handler ansvarligt både socialt og miljømæssigt med fokus på kvalitet, effektivitet og præcision.

Reducér, så vidt muligt, altid omkostningerne: Som medarbejdere bruger vi virksomhedens penge, som om, de var vores egne.

I Give Steel opfylder vi alle menneskerettigheder og regler for mangfoldighed og lighed. Give Steel forbyder al forskelsbehandling efter nationalitet, etnisk eller national oprindelse, køn, handicap, seksuel orientering, alder, religion og tro.

BESTIKKELSE tolereres ikke på noget niveau
Vi har nul-tolerance over for bestikkelse. Dette betyder, at vores medarbejdere ikke må acceptere eller tilbyde bestikkelse af nogen art, herunder:

• Velgørende donationer
• Betaling af rejseudgifter
• Levering af produkter og/eller tjenester
• Uforholdsmæssige underholdningsudgifter
• Overførsel af andre personlige eller økonomiske fordele

KONKURRENCE er sundt
Vi eliminerer ikke konkurrence. Vi tror faktisk, at konkurrence gør os skarpe i et konkurrencepræget og internationalt marked. Derfor omtaler vi altid vores konkurrenter med respekt og på en positiv måde.

Enhver ulovlig prisfastsættelsesaftale er forbudt. Det samme er andre sammenhængende aftaler om væsentlige vilkår, priser, gebyrer, afgifter og betingelser mellem konkurrenter. Kartelaftaler, der er forbudt ved lov, strider imod alt hvad, vi står for.

MILJØ OG KLIMA: Hjælp os med at minimere CO2-forbruget. Dit bidrag er vigtigt!
I Give Steel stræber vi efter at minimere vores miljømæssige fodaftryk, opretholde en meget effektiv produktion og håndtere al affald korrekt. Vi stræber løbende efter at forbedre vores bæredygtige profil. Vi har brug for alle til at støtte os på denne rejse. Derfor opfordres alle til at agere ansvarligt i forbindelse med indkøb, produktion, transport og håndtering af affald. Hvis du har nogle ideer til, hvordan vi kan forbedre vores CO2 aftryk, så send dit tip til ach@givesteel.com

I Give Steel støtter vi op omkring FN’s 17 verdensmål – og forventer, at vores medarbejdere gør det samme. Især verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse, #8: Anstændige jobs og økonomisk vækst samt #12: Ansvarligt forbrug og produktion. For mere information om Give Steels tilgang til verdensmålene, se brochuren om verdensmål på vores hjemmeside.

Føler du dig udfordret?
Vi stræber efter forbedring hver dag. Og nogle gange føler vi os udfordret.
I tilfælde af, at du bliver udfordret i henhold til vores adfærdskodeks, kan du diskutere din bekymring med din leder. Han eller hun vil med glæde hjælpe dig med at undgå enhver mulig krænkelse af tilliden. Vi mener, at dialog er det første skridt i løsningen af enhver situation, der måtte opstå – og derfor er væsentlig for vores fremtidige samarbejde.

WHISTLEBLOWER:
I Give Steel tilstræber vi en åben og ærlige dialog omkring udfordringer. Også dem der relaterer til vores værdier og adfærd.
Vi har derfor etableret en whistle blower platform, hvor man kan skrive, ringe eller booke et personligt møde med ekstern whistleblower rådgiver, hvis man oplever uhensigtsmæssig, uansvarlig eller uetisk adfærd relateret til Give Steel A/S.
– Adfærd der er strider imod vores værdier, høje moralkodeks og generelle code of conduct.

Alle kan henvende sig anonymt og henvendelsen vil i fortrolighed blive bragt videre til den ansvarlige i Give Steel A/S.
Du kan tilgå vores whistle blower platform her: https://givesteel.indberet.nu