Lundehusskolens idrætshal

2.000 kvardratmeter arkitekttegnet idrætshal på Lundehusskolen udfordrede byggeteknisk med sine skrånende facader og specielle former.

Det kaldte selvsagt på komplekse stålkonstruktioner både i produktionen og ved montering. Foruden selve idrætshallen leverede og monterede Give Steel også stålkonstruktionerne til en lavere, tilstødende bygning.

Lundehusskolen er nu en moderne og fleksibel idrætshal, som er fremtidssikret mange år ud i fremtiden.

Lundehusskolans idrottshall

2 000 kvadratmeter arkitektritad idrottshall på Lundehusskolan var en byggnadsteknisk utmaning med sina lutande fasader och speciella former.

Det krävde naturligtvis komplexa stålkonstruktioner, både i produktion och vid montering. Förutom själva idrottshallen levererade och monterade Give Steel även stålkonstruktionerna till en lägre komplementbyggnad.

Lundehusskolan är nu en modern och flexibel idrottshall som är framtidssäkrad för många år i framtiden.