Flintholm Kollegium

Give Steel har leveret omkring 160 tons stål til opførslen af kollegieværelser på Elga Olga Vej ved Flintholm på Frederiksberg.

Boligerne er fordelt på tre huse, der stabiliseres af stålrammerne fra vores fabrik. Udover boliger er der ligeledes etableret taghuse og elevatortårn i stål.

Montagen skete på meget lidt plads i det bygningstætte område.

Studentbostäder i Flintholm

Give Steel har levererat ca 160 ton stål till uppförandet av studentbostäder på Elga Olga Vej vid Flintholm på Frederiksberg i Köpenhamn.

Bostäderna är fördelade på tre hus, som stabiliseras av stålramarna från vår fabrik. Förutom bostäder har även byggnationer på taken och hisstorn i stål byggts.

Montering skedde på en mycket liten yta i ett byggnadstätt område.