Nobias enorma produktionshall i Jönköping

Storleken på Nobias nya produktionshallar täcker en yta som motsvarar 18 fotbollsplaner.

Och just storleken på byggnaden var också den största utmaningen.

De flesta av huvudbalkarna mätte 36 meter i längd, vilket krävde stor styrka både för tillverkning, transport och montering i Sverige. Stålkonstruktionerna på totalt 5400 ton delades upp i 120 faser.

Det krävde också extra ansträngning med komplexa placeringar av brandväggar och vindförstärkningar för att säkerställa stabiliteten i stålkonstruktionen.

Projektet hade också en mycket kort genomströmningstid från planering till produktion, vilket krävde omfattande samarbete med övriga underleverantörer för att lyckas.

Anläggningen förväntas vara produktionsklar år 2024.

 

  Information
  Byggperiod: 2021-2023
  Plats: Jönköping
  Storlek: 123.000 m2
  Dimensioner: L:486 m. B:252 m. H:18 m
  Ton stål: 5.400
  Affärspartners
  Kund: Logistic Contractor
  Stålkonstruktion: Give Steel A/S

Nobias enorma produktionshall i Jönköping

Storleken på Nobias nya produktionshallar täcker en yta som motsvarar 18 fotbollsplaner.

Och just storleken på byggnaden var också den största utmaningen.

De flesta av huvudbalkarna mätte 36 meter i längd, vilket krävde stor styrka både för tillverkning, transport och montering i Sverige. Stålkonstruktionerna på totalt 5400 ton delades upp i 120 faser.

Det krävde också extra ansträngning med komplexa placeringar av brandväggar och vindförstärkningar för att säkerställa stabiliteten i stålkonstruktionen.

Projektet hade också en mycket kort genomströmningstid från planering till produktion, vilket krävde omfattande samarbete med övriga underleverantörer för att lyckas.

Anläggningen förväntas vara produktionsklar år 2024.

 

  Information
  Byggperiod: 2021-2023
  Plats: Jönköping
  Storlek: 123.000 m2
  Dimensioner: L:486 m. B:252 m. H:18 m
  Ton stål: 5.400
  Affärspartners
  Kund: Logistic Contractor
  Stålkonstruktion: Give Steel A/S