FAQ

Her får du svar på korte og generelle spørgsmål om projektering og montage af GSY BEAM®.

Q&A Projektering

Q: Hvordan sammenbygges GSY BEAM® med betonkonstruktionen?

A: På vores hjemmeside har vi udført et sæt principdetaljer, som tager udgangspunkt i typiske og gennemafprøvede principper, hvor det ses i hvilke sammenhænge, og hvordan GSY BEAM® kompositbjælken kan sammenbygges med øvrige konstruktioner.

Q: Vi skal indarbejde GSY BEAM® i et projekt. Hvad kan stålkompositbjælken bære?

A: På vores hjemmeside har vi udført bæreevnetabeller for typisk brugte tværsnit. Idet hver bjælke altid projekteres projektspecifikt, vil vi altid ved detailprojektering optimere hver enkel bjælkes bæreevne og geometri til det aktuelle projekt. Du er også altid velkommen til at kontakte vores tekniske support.

Q: Vi ønsker at indtegne GSY BEAM® i vores Revit model for at sikre bedst mulig koordinering tidligst muligt i projekteringsfasen. Hvad er dimensionerne på jeres tværsnit?

A: På vores hjemmeside kan I frit downloade Revit Families for vores typisk brugte tværsnit. Er der geometriske udfordringer i forhold til tværsnittet eller øvrige bygningsdele, som bjælken ønskes sammenbygget med, løser vi også det.

Q: Hvordan optages vridning i GSY BEAM®?

A: I den endelige situation skal bjælken vridningsfastholdes af fugearmeringen, som dimensioneres af rådgiver.

Q: Udføres GSY BEAM® med pilhøjde?

A: Alle bjælker over 4m udføres med minimum 10mm pilhøjde. Der udføres pilhøjde svarende til deformationen for fuld egenlast og 20% nyttelast.

Q: Hvordan sikres komfortkravet overholdt?

A: Hvis der stilles krav til bjælkens komfort, eftervises denne ved beregning af bjælkens egenfrekvens, hvor stål og beton tages i regning for bjælkens stivhed. Overholdes denne ikke, undersøges bjælkens accelerationsniveau, hvilket er en mere præcis metode til at sikre opfyldelsen af vibrationskomforten. Vi undersøger accelerationsniveauet for stålbjælken inklusiv udstøbningsbeton.

Q&A Montage

Q: Hvordan monteres fugearmering omkring og gennem bjælkerne?

A: Vores tekniske afdeling designer bjælken iht. fugearmeringsplaner og detaljetegninger fra rådgiver. Vi stiller hellere en gerne op til møde med kunde, bidrager gerne med rådgivning til både kunde, rådgiver og montageentreprenør og diskuterer fordele og ulemper ved valgte løsninger med udgangspunkt i ingeniørprojekt og vores principdetaljer i forhold til at få valgt med henblik på at finde de mest optimale løsninger for det samlede projekt.

Q: Kan der monteres værn på ensidige GSY-E BEAM kantbjælker?

A: Hvis ønsket, kan vi påsvejse værnholdere.

Q: Kan ensidige GSY-E BEAM kantbjælker udføres med støbeskørt?

A: Hvis ønsket, kan vi påsvejse støbeskørt på den frie kant af kroppen, for at optimere udstøbningsprocessen.

Q: Hvordan optages vridning i GSY BEAM®?

A: I montagesituationen sikres stabiliteten midlertidigt ved at understøtte bjælkens flanger. Se vores montagevejledning.

Q: Hvorfor leveres GSY BEAM® med en trekant i over- og underflange samt krop i den ene ende?

A: GSY BEAM ® er forsynet med en retningsmarkering (Triangle Mark), så bjælken vendes korrekt iht. tegningsmaterialet. Det er vigtigt, at bjælkerne vendes korrekt bl.a. af hensyn til, at huller til gennemgående armering. samt udformningen ved understøtningerne passer med det projekterede.