Stålkonstruktioner - Give Steel A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Kontakt - Simple konstruktioner

Ingemann Kamp

Telefon: 51 31 22 18


Kontakt - Komplekse konstruktioner

Kurt Larsen

Telefon: 20 69 23 01

 

Teil Bechmann

Telefon: 30 71 12 18

CVR-nummer

26998115

Give Steel er en betydende producent af stålkonstruktioner i Nordeuropa og en førende producent af stålkonstruktioner til byggesektoren i Danmark.

Vi producerer alle former for bærende søjle- og bjælkekonstruktioner samt specialkonstruktioner af høj kompleksitet. Vores stålkonstruktioner bruges til såvel offentligt som privat byggeri, fra prestigefyldte erhvervsdomiciler til industri- og landbrugsbygninger i hele Europa. I mere end 40 år har vi produceret stålspær til Danmark og resten af Skandinavien.


Gængse stålkonstruktioner er fortsat et vigtigt fokusområde for os, selvom de mere komplekse stålkonstruktioner med årene er en voksende del af vores forretning.

 

Simple stålkonstruktioner
Standard stålkonstruktioner giver et enkelt projekteringsforløb, kort produktionstid, effektiv montering, lave byggeomkostninger - og stor fleksibilitet. Levering af simple stålkonstruktioner har med årene bidraget til vores vækst og bragt os til, hvor vi er i dag, hvor vi selv projekterer en del større og mere komplicerede projekter.

 

Komplekse stålkonstruktioner
Enorm tyngde, særligt store dimensioner, gitterspær med imponerende spændvidder, flotte valsninger og kompliceret montage kan være noget af det, der komplicerer en stålkonstruktion.

Når det kommer til komplekse stålkonstruktioner, er projektstyring vores mantra. Fra konstruktion og udregning til indkøb, produktion, transport og montage. 

Give Stålspær har gennem tiden leveret mange komplekse stålkonstruktioner til både privat og offentligt byggeri. Vi er kendte for at optimere konstruktionerne, så de bliver så kosteffektive som muligt.

 

GSY kompositbjælke
Endelig har vi udfordret vores konkurrenter med vores særlige GSY komposit-bjælke. En bjælke, som byder på ny fleksibilitet og spændende arkitektoniske muligheder, hvor der er specielle ønsker om begrænset byggehøjde og facadeareal, specielle eller krumme former eller en visuelt lettere konstruktion.

Kompositbjælken kan, ved at integrere stålkonstruktion og betondæk, opnå en slankere konstruktion uden underliggende bjælker, lavere byggehøjde, stor dokumenteret brandsikkerhed samt en hidtil uset konstruktionsfrihed.

Læs mere om GSY bjælken

 

Stålkonstruktioner af forskellig kompleksitet

Vi anvender de nyeste projekterings-, styrings- og produktionsmetoder, uanset hvilken type stålkonstruktion, der er tale om. Med mere end 40 års erfaring, moderne produktionsudstyr og fagligt kompetente medarbejdere tilbyder vi i dag økonomisk attraktive konstruktionsløsninger af vidt forskellig kompleksitet. 

 

Tekniske kompetencer

Give Steel designer og projekterer stålkonstruktioner helt fra bunden. Vores medarbejderstab spænder over nyuddannede ingeniører med nyeste viden til erfarne ingeniører med en tung ballast af erfaring fra praktisk stålbyggeri. I takt med at Give Steel er vokset som virksomhed og vores løsninger er blevet brugt til stadigt større byggeprojekter har virksomheden fokuseret på at tiltrække flere dygtige ingeniører og dermed styrke virksomhedens fremtidige kompetencer. Det være sig både indenfor projektering, projektledelser og produktion. I dag tiltrækker Give Steel dygtige ingeniører i flere lande og på forskellige lokationer.

 

Digitale kompetencer
Vi projekterer i branchens mest udbredte værktøj, TEKLA STRUCTURES, men integrerer med alle gængse digitale værktøjer, som vi vælger ud fra projektets kompleksitet. Herunder Autodesk Robot, Halber, Scia Engineering og Idea Astatica.

Med disse digitale værktøjer kan vi ikke bare modellere 3D konstruktioner, men også lave præcise statiske beregninger, der giver nye muligheder for optimerede konstruktioner. Ved hjælp af integrerede BIM-modeller optimeres dataudveksling mellem vores team af bygningsingeniører, designere og vores produktion, ligesom intelligent dataudveksling med eksterne samarbejdspartnere bliver mulig.

 

Juridiske kompetencer

Give Steel leverer stålkonstruktioner i hele Nordeuropa og har derfor indgående kendskab til regler, bygningslov og Eurocodes i de Nordeuropæiske lande.

Vi er kendt som en innovativ samarbejdspartner, der leverer solide løsninger, funderet på præcise beregninger, stærke konstruktioner, et højt serviceniveau og sikker leveringsevne.
Virksomheden beskæftiger over 340 medarbejdere, har hovedkontor og produktion i Brande, Danmark samt ingeniørkontorer i flere europæiske lande.