Marmormolen, Nordhavnen

Give Steel A/S leverer i alt 245 tons GSY® GREEN, til et stort DGNB-guld certificeret projekt, der opføres i Københavns Nordhavn. 98% genbrugsstål CO2-optimerer stålbjælker med over 40%

Nordhavnen er det mest ambitiøse byudviklingsprojekt i Skandinavien. Her indfries høje ambitioner om bæredygtighed.  Til projektet er indkøbt i alt 245 tons GSY® GREEN.

Bjælkernes råmateriale er 98% genbrugsstål, hvilket giver markedets laveste CO2-tal på stålkompositbjælker målt i EPDens modul A1-A3, fra råvare til færdigproduceret bjælke. Med den høje genanvendelsesprocent på stålet, der bruges til GSY® GREEN, opnås en CO2-reduktion på over 40% i forhold til Give Steels konventionelle stålkompositbjælke, GSY BEAM®.

Projektet forventer at være færdigt ultimo juni 2023.

Marmormolen

Give Steel A/S leverer i alt 245 tons GSY® GREEN, til et stort DGNB-guld certificeret projekt, der opføres i Københavns Nordhavn. 98% genbrugsstål CO2-optimerer stålbjælker med over 40%

DGNB Guld-certificerede Marmormolen bruger GSY® GREEN

Nordhavnen er det mest ambitiøse byudviklingsprojekt i Skandinavien. Her indfries høje ambitioner om bæredygtighed.  Til projektet er indkøbt i alt 245 tons GSY® GREEN.

Bjælkernes råmateriale er 98% genbrugsstål, hvilket giver markedets laveste CO2-tal på stålkompositbjælker målt i EPDens modul A1-A3, fra råvare til færdigproduceret bjælke. Med den høje genanvendelsesprocent på stålet, der bruges til GSY® GREEN, opnås en CO2-reduktion på over 40% i forhold til Give Steels konventionelle stålkompositbjælke, GSY BEAM®.

Projektet forventer at være færdigt ultimo juni 2023.

Læs mere om vores kompositbjælker her