Køle- og logistikhal til ICA, Sverige

Denne logistikhals længde på 225 meter og bredde på 90 meter, er over dobbelt så stor, som det vi normalt vil definere som en mega structure.

Logistikhallen er opført i Skåne, Sverige og vejer lidt under 900 tons.​​ Udover sin størrelse, imponerer stålkonstruktionen ved at
styrken opnås gennem konstruktionens samspil.

For at udnytte arealet på mezzaninen i den ene side af bygningen bedst muligt, var det nødvendigt med et tungt betondæk. Mezzaninen er fastgjort til de langsgående vægge, som gennem det afstivende system, fører alle vandrette og lodrette kræfter til fundamentet.​

Taget består af trapezplader, som sammen med vores kantstringere, danner en effektiv forskydningsskive, som sammen med det afstivende system i væggene, sikrer den overordnede stabilitet af bygningen.​

Det bærende system i taget, udgøres af et system af kontinuerte primær gitterdragere i bygningens længderetning og enkeltspændte sekundære gitterdragere på tværs. Alle ståldele er beregnet og dimensioneret til brandtilfældet R15.

  Information
  Byggeperiode: 2022-2023
  Lokation: Västerås, Sverige
  Størrelse: 12.789 m2
  Mål: L 147m B 84m H 13,5m
  Tons stål: 504
  Samarbejdspartnere
  Kunde: Logistic Contractor
  Stålkonstruktion: Give Steel A/S

Køle- og logistikhal til ICA Sverige

Stort køle-og logistiklager til ICA Sverige til opmagasinering af egne varer.

Selve råhuset består af en søjlebjælkekonstruktion
med gitterspær. Udfordringen for Give Steel, har med dette projekt været en meget stram tidsplan og samprojektering, med øvrige underleverandører fra Sverige.

På grund af den stramme tidsplan, var det en kunst at få
projekteringen færdig rettidig, inden produktion og montering.

Dette projekt blev skabt undervejs med løbende ændringer,
der skulle indtænkes i den samlede projektering.

  Information
  Byggeperiode: 2022-2023
  Lokation: Västerås, Sverige
  Størrelse: 12.789 m2
  Mål: L:147m B:84m H:13,5m
  Tons stål: 504
  Samarbejdspartnere
  Kunde: Logistic Contractor
  Stålkonstruktion: Give Steel A/S