Support

I konkrete projekter kan Give Steel, i samarbejde med entreprenør og rådgiver, udføre vejledende beregninger. For at regne tilbud skal du kende:

  • Fladelaster og evt. tillægslaster som linje- og punktlaster
  • Spændvidder og spændretning for dæk
  • Projekttegninger med optegnede bjælker
  • Eventuelle skærpede funktionskrav til deformation, egenfrekvens og acceleration

Herudfra kan vi i det konkrete projekt lave opmål, mængdeudtræk samt overslagsdimensioner til bestemmelse af bjælkeprofiler.

Kontakt teknisk afdeling

Har du spørgsmål kan du altid kontakte vores tekniske afdeling.

Salg: Teknisk support:
Michael Pedersen Jesper Bechmann Olsen
Tlf: +45 51 34 42 18 Tlf. +45 22 95 59 65
Mail: mp@givesteel.com Mail: gsy@givesteel.com