Detaljer

GSY BEAM® forbinder alle elementer i et elementbyggeri; dæk og fugearmering, søjler og vægge. Dette stiller store krav til samlingerne og den geometriske koordinering heraf. Give Steel har derfor udført et sæt principdetaljer, som tager udgangspunkt i typiske og gennemafprøvede principper, hvor det ses i hvilke sammenhænge, og hvordan GSY BEAM® kompositbjælken kan sammenbygges med øvrige konstruktioner.

Nogle samlinger er mest optimale ift. bjælken, mens andre i større eller mindre grad tilgodeser montage, koordinering med øvrige elementer eller statiske krav til samlingen. Give Steel påtager sig intet ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

Vi tilbyder med udgangspunkt i principdetaljer et samarbejde fra et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen med entreprenører og rådgivere i forhold til at få valgt de mest optimale løsninger for det samlede projekt.

Her kan du downloade en PDF med alle principdetaljerne samlet i én PDF.

Nedenfor har du mulighed for at downloade vores principdetaljer som enkeltvis PDF.

Principdetaljer enkeltvis

D.01 Samling mellem huldæk og GSY BEAM – Endevederlag (fugearmering)

D.01A Samling mellem huldæk og GSY BEAM – Endevederlag (L-BJL.)

D.01B Samling mellem huldæk og GSY BEAM – Endevederlag (U-BJL.)

D.02 Samling mellem huldæk og GSY BEAM – Endevederlag (stringerarmering)

D.03 Samling mellem huldæk og GSY BEAM – Ende-sidevederlag (gevindstænger)

D.3A Samling mellem huldæk og GSY BEAM – Ende-sidevederlag (hammerhoved og U-BJL.)

D.04 GSY BEAM – Nedstik

D.05 Samling mellem huldæk og GSY-E BEAM – Endevederlag (gevindstang)

D.05A Samling mellem huldæk og GSY-E BEAM – Endevederlag (gennemgående U-BJL.)

D.05B Samling mellem huldæk og GSY-E BEAM – Endevederlag (U-BJL.)

D.05C Samling mellem huldæk og GSY-E BEAM – Endevederlag (U-BJL.+forankring af udstøbning)

D.06 Samling mellem huldæk og GSY-E BEAM – Sidevederlag (gevindstang i hammerhoved)

D.06A Samling mellem huldæk og GSY-E BEAM – Sidevederlag (BJL. i hammerhoved)

D.07 Samling mellem huldæk-in situ støbt udkraget dæk og GSY BEAM – U-BJL.

D.07A Samling mellem huldæk-in situ støbt udkraget dæk og GSY BEAM – U-BJL.+støbeskørt

D.07B Samling mellem huldæk-in situ støbt udkraget dæk og GSY BEAM – U-BJL.+støbeskørt+tværskot

D.08 Samling mellem betonelementsøjle og GSY BEAM – Konsol (montagesvejst)

D.08A Samling mellem betonelementsøjle og GSY BEAM – Konsol (gevindstang)

D.09 Samling mellem betonelementsøjle og GSY BEAM – Søjle (montagesvejst)

D.10 Samling mellem betonelementsøjle og kontinuerlig GSY BEAM – Søjle (montagesvejst)

D.11 Samling mellem betonelementsøjle og kontinuerlig GSY BEAM – Søjle (lokal forstærkning)

D.12 Samling mellem betonelementvæg og GSY BEAM – Væg (montagesvejst)

D.13 Samling mellem betonelementvæg og GSY BEAM – Konsol (montagesvejst)

D.14 Samling mellem betonelementvæg og GSY BEAM – Reces (montagesvejst)

D.15 GSY BEAM – Udveksling (Gevindstang)

D.16 GSY BEAM – Udveksling (U-BJL.)

D.17 Samling mellem KB-bjælke og GSY BEAM – Sadling (montagesvejst)

D.18 Samling mellem betonelementsøjle og GSY BEAM – Sadling konsol (montagesvejst)

D.19 Samling mellem GSY BEAM og GSY BEAM – Gerber-samling

D.20 Samling mellem GSY BEAM og GSY BEAM – Momentstiv samling

D.21 Samling mellem huldæk og GSY-E BEAM – Værnholder