Tinghallen

Give Steel leverede i alt 300 tons stålkonstruktion til byggeriet, der rummer både ombyg, tilbyg og nybyg. Den nye koncertsal er en vigtig del af det nye kulturhus, som også fik en ny foyer, der sammenkobler funktioner på langs og på tværs af Tingvej.

Med byggeriet transformeres den eksisterende Tinghal til et nyt moderne kongres- og musikhus, der skal tiltrække flere og større events indenfor musik, sport, kultur og netværk.

Tinghallen

Give Steel har levert til sammen 300 tonn med stålkonstruksjon til byggeprosjektet som omfatter både ombygg, tilbygg og nybygg. Den nye konsertsalen er en viktig del av det nye kulturhuset, som også fikk en ny foaje som forbinder funksjonene på langs og tvers av Tingvej.

Dette byggeprosjektet har transformert den eksisterende Tinghallen til et nytt og moderne kongress- og musikkhus som skal tiltrekke seg flere og større arrangementer innen musikk, sport, kultur og nettverksbygging.