Tinghallen

Give Steel leverede i alt 300 tons stålkonstruktion til byggeriet, der rummer både ombyg, tilbyg og nybyg. Den nye koncertsal er en vigtig del af det nye kulturhus, som også fik en ny foyer, der sammenkobler funktioner på langs og på tværs af Tingvej.

Med byggeriet transformeres den eksisterende Tinghal til et nyt moderne kongres- og musikhus, der skal tiltrække flere og større events indenfor musik, sport, kultur og netværk.

Tinghallen

Give Steel lieferte insgesamt 300 t Stahlkonstruktion für das Bauprojekt, das sowohl einen Um-, Zu- und Neubau umfasste. Der neue Konzertsaal ist ein wichtiger Teil des neuen Kulturzentrums, das ein neues Foyer erhielt, das die Funktionen längs und quer von Tingvej zusammenkoppelt.

Mit dem Bauwerk wird die bestehende Tinghalle in ein neues, modernes Kongress- und Musikhaus transformiert, das mehr und größere Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Sport, Kultur und Networking anziehen wird.