Tinghallen

Give Steel leverede i alt 300 tons stålkonstruktion til byggeriet, der rummer både ombyg, tilbyg og nybyg. Den nye koncertsal er en vigtig del af det nye kulturhus, som også fik en ny foyer, der sammenkobler funktioner på langs og på tværs af Tingvej.

Med byggeriet transformeres den eksisterende Tinghal til et nyt moderne kongres- og musikhus, der skal tiltrække flere og større events indenfor musik, sport, kultur og netværk.

Tinghallen

Give Steel supplied a total of 300 tons of steel structures to this construction project, which involved conversion, extension and new building work. The new concert hall is an important part of this new cultural centre, which also featured the addition of a new foyer to unite the various functions along and across the street of Tingvej.

The construction work transforms the existing hall into a modern new conference centre and music venue that will attract increased numbers of major musical, sporting, cultural and networking events.