Gentofte Stadion

Give Steel har opført to nye idrætshaller på Gentofte Stadion. Byggeriet er blevet udført som en del af Gentofte Stadion Sportspark som en del af tredje fase af en omfattende byggeplan.

Der er tale om godt 48 meter lange gitterspær af fire ton. Total set har Give Steel leveret 480 ton stålkonstruktion til byggeriet. De to haller – en træningshal og en opvisningshal – kan rumme 1500 tilskuere, heraf 600 sidepladser på i alt 6.500 m2 stort areal. Der har været stor fokus på funktionaliteten i halbyggeriet. Det betyder, at hallerne er med synlige installationer, hvilket giver stålkonstruktionen en spændende visuel dimension. Formålet med byggeprojektet var at forbedre og optimere faciliteterne, så de lever op til internationale forhold for boldspil, herunder volleyball, basketball og håndbold. Der blev i den forbindelse etableret overdækning, hegning, stadionlys og lyd mv.

Halbygningen er indrettet med omklædningsrum, klublokaler og øvrige funktioner.

Gentofte Stadion

Give Steel har oppført to nye idrettshaller på Gentofte stadion. Byggeprosjektet er utført som en del av Gentofte Stadion Sportspark, som en del av tredje fase av en omfattende byggeplan.

Det er snakk om 48 meter lange gitterdragere på fire tonn. Give Steel har levert totalt 480 tonn med stålkonstruksjon til bygget. De to hallene – en treningshall og en oppvisningshall – har en kapasitet på 1 500 tilskuere, med 600 sitteplasser på et tilsammen 6 500 m2 stort areal. Det har vært stort fokus på funksjonaliteten i hallbygningen. Dette betyr at installasjonene i hallene er synlige, noe som gir stålkonstruksjonen en spennende visuell dimensjon. Formålet med byggeprosjektet var å forbedre og optimere anlegget, slik at det lever opp til internasjonale forhold for ballspill, blant annet volleyball, basketball og håndball. I den forbindelse ble det installert tribunetak, gjerde/rekkverk, flomlys og lydsystem m.m.

Hallbygningen er innrettet med garderober, klubblokaler og øvrige funksjoner.