NCC vælger GSY GREEN til DGNB Guld projekt i Nordhavnen

Valget af 98% genbrugsstål til det DGNB Guld certificerede erhvervsbyggeri, der opføres for Pension Danmark, CO2 optimerer stålbjælker med over 40%.

Give Steel A/S leverer i alt 245 tons GSY GREEN, til et stort DGNB-guld certificeret erhvervsbyggeri, der opføres i Københavns Nordhavn. Her er ambitionerne er høje – og stålbjælkens genanvendelsesprocent er markedets bedste.

Nordhavnen er det mest ambitiøse byudviklingsprojekt i Skandinavien. Her indfries høje ambitioner om bæredygtighed. Ikke mindst hos NCC, der opfører endnu et større DGNB-guld certificeret erhvervsbyggeri. Til projektet har NCC indkøbt i alt 245 tons GSYÒGREEN. Bjælkernes stålplader er 98% genbrugsstål og giver bjælken markedets laveste CO2 tal på stålkompositbjælker i EPDens modul A1-A3, fra råvare til færdigproduceret bjælke ab fabric. Med GSY GREEN har NCC dermed CO2 optimeret bjælkerne fra Give Steel A/S med over 40% i forhold til Give Steels konventionelle stålkompositbjælke.

”Med 98% genbrugsstål, har vi fået markedets højeste genanvendelsesprocent på bjælkerne og dermed et betydeligt lavere CO2 aftryk, hvilket er meget vigtigt for projektet og vores kunde Pension Danmark. Bjælkerne har nøjagtig samme egenskaber, som søsterbjælken. Ser man bort fra Green Steel logoet, kan man ikke se forskel. Men med den højest mulige andel recirkuleret stål i bjælken, reducerer vi ikke blot CO2 aftrykket på leverancen. Vi sender også et vigtigt signal om, at det er muligt”, udtaler kompetencechef Niels-Otto Krarup fra NCC

Også hos Give Steel er der begejstring for projektet. Bæredygtighedschef Anette Maria Christensen, fortæller:

”Vi har med stålets genanvendelsesprocent på 98% præsenteret markedet for et grønt alternativ til vores konventionelle stålkompositbjælke, der skaber slanke etagedæk i etagebyggeri. Vi arbejder hver dag dedikeret på CO2 optimering gennem valg af råmateriale, konstruktionsdesign, produktion og energiforbrug. Projektet i Nordhavn er et godt eksempel på, hvordan vi alene ved valg af råmateriale har hentet over 40% CO2 reduktion, sammenlignet med det konventionelle produkt. Selvom vi ikke taster GSYÒGREEN ordrer hver eneste dag, så befinder vi os i et paradigmeskifte, hvor efterspørgslen på CO2 reduktion stiger. Vi er godt i gang, vi fokuserer, investerer og udvikler på høje ambitioner”, lyder det fra bæredygtighedschefen, der føler sig privilegeret over at arbejde med det materiale i verden, der genanvendes allermest. ”Materialernes genanvendelse og holdbarhed skal meget mere ind i debatten om bæredygtighed, der alt for ofte ender i materialernes kamp mod hinanden ”, mener hun.

Give Steel A/S udgav EPD miljøvaredeklaration på GSY GREEN i januar 2021

Fakta om GSY GREEN
Råmateriale: 98,3% genbrugsstål, Bi-produkter: 1,7 %
Anvendelse: Stålkompositbjælke, der integreres i etagedæk.
Fordele: Lavere konstruktionshøjde, ekstra rumhøjde, nemmere HVAC-montage, arkitektonisk frihed.