Mød Give Steel på Building Green i København 2-3. november 2022

Året hovedtema er ”Vejen mod absolut bæredygtighed”, og vi vil tale om muligheder for at optimere stålkonstruktionen og minimere CO2-udledningen. Overdimensionering er rent ressourcespild, og med nye byggekrav om maksimal CO2-belastning på bygninger over 1.000 m2 bliver individuelt design af bygningers stålbjælker vigtigere end nogensinde. Vores stålspecialister optimerer gennem design, der minimerer både tonnage, spild og transport. Når hver eneste stålbjælke i stålkonstruktionen designes individuelt med fokus på maksimal udnyttelse af stålets egenskaber, opnås den maksimale CO2-reduktion.

Nøglen til CO2-reduktion ligger først og fremmest i stålkonstruktionens design. Derfor ligger der en stor miljømæssig gevinst i at lade stålspecialister give konstruktionen et CO2-tjek eller stå for konstruktionsdesignet, så råvareforbruget holdes nede i hele processen. Hos Give Steel ser man dagligt, at stålkonstruktioner, der er kalkuleret af tredjepart, overdimensioneres. Problemet med overdimensionering opstår primært, fordi konstruktionens design ikke bliver regnet helt skarpt. I Give Steel bruges mange standardløsninger, men i ingeniørprocessen sættes der spørgsmålstegn ved alt, hvad der er kendt og traditionelt, for at åbne op for bedre og mere optimalt design. Alle disse handlinger har fokus på ét mål – at sikre, mindst mulig tonnage i konstruktionen. På den måde har designet en stor og afgørende indflydelse på stålkonstruktionens CO2-reduktion.

GSY®GREEN: 98% genbrugsstål CO2-optimerer stålbjælker med 40%
Stålets genanvendelsesprocent en anden vigtig faktor for stålkonstruktionens CO2 aftryk. Jo højere andel af stålet der er genanvendt – jo lavere CO2-udledning ligger i LCA faserne A1-A3. GSY Green, Give Steels kompositbjælke af 98% genanvendt stål, er et eksempel på, hvor stor en rolle valget af stålets genanvendelsesprocent spiller i stålkonstruktionens endelige CO2 aftryk. Vælger man GSY Green af 98% genanvendt stål, er der hele 40% CO2 at hente i forhold til den konventionelle GSY-bjælke.

CO2-optimerede stålkonstruktioner til DGNB-byggeri
I DGNB-certificerede byggeprojekter, hvor man bruger GSY kompositbjælker til etageadskillelse i etagebyggeri, har man heldigvis fået øjnene op for den klimamæssige gevinst, der ligger i individuelt designede GSY-kompositbjælker og i muligheden for at vælge stålets genanvendelsesprocent med omhu. Det sidste punkt i Give Steels CO2-tjek ligger i transporten. Ved gennemtænkt konstruktionsdesign optimeres konstruktionen til læsning på lastbil og kørsel minimeres derfor til byggeplads. Derudover er der mulighed for at vælge 0-emission transport med HVO 100 biodiesel.

Læs mere om GSY® GREEN her

Læs mere om Building Green og tilmeld dig messen her