GSY GREEN indstillet til Produktprisen ”Det bæredygtige element”

Når WE BUILD DENMARK vælger årets vinder af produktprisen ”Det bæredygtige Element” til årets Building Green, har vi bedt dem kaste et blik på vores GSY GREEN kompositbjælke, der i dag har markedets laveste CO2-tal. Prisen gives til et innovativt produkt, der gør en bæredygtig forskel i byggebranchen og som medvirker til et at gøre byggebranchen grønnere.

Vi mener selv GSY GREEN vil være en værdig vinder af prisen af flere grunde:

Stålbjælke CO2-optimeret med knap 41%:

Med lanceringen af GSY GREEN viser Give Steel, at man med høje ambitioner og valg af råmateriale kan sænke et produkts CO2-aftryk markant. Samtidig gør produktet op med den gængse opfattelse af, at stålbranchen ikke arbejder dedikeret med CO2-optimering på produktniveau. GSY GREEN er beviset på, at man gennem vedholdent fokus på klimaoptimering kan gøre fremtidens stålkonstruktioner mere bæredygtige.

Det sociale aspekt:

Give Steel har investeret et to cifret million beløb i robotteknologi, som kan fremstille GSY bjælker og dermed gjort det muligt at flytte trivielle svejseopgaver fra menneske til maskine. Det giver medarbejderne mere alsidigt arbejde i hverdagen og flere faglige udfordringer.

Forventningen om større efterspørgsel på GSY GREEN i kølvandet af nye byggekrav, der træder i kraft i 2023, skaber nye muligheder for vækst, som gør at Give Steel kan ansætte flere unge på kanten af arbejdsmarkedet og give dem en uddannelse jf. virksomhedens CSR-strategi.

Det miljømæssige aspekt:

GSY GREEN er fremstillet af 98% genbrugsstål, sammenlignet med den konventionelle GSY BEAM, som består af 25% genbrugsstål. Med GSY GREEN nedbringer Give Steel CO2-aftrykket fra 1930 kg CO2/ tons til 1140 kg CO2/tons (A1-A3) – en reduktion på knap 41 % i forhold til den konventionelle GSY stålkompositbjælke.

Det økonomiske ben:

Med muligheden for at CO2-optimere stålkonstruktioner med en mere bæredygtig stålbjælke, udfordrer Give Steel såvel bygherre som rådgivere til at overveje valget af en bjælke med lavere CO2-aftryk. Det er Give Steels ambition, at man med GSY GREEN kan påvirke ønsket om at CO2-optimere stålkonstruktionen til etagebyggerier, hvor man ellers bruger konventionelle GSY BEAMS til at skabe slanke etagedæk.  

GSY GREEN kan:

– Inspirere andre materialeproducenter til at tænke CO2-optimering gennem valg af råvare og genanvendelsesprocent

– Påvirke rådgivere og bygherrer til at vælge en mere bæredygtig stålbjælke med lavere CO2-aftryk og dermed inspirere til mere bæredygtigt byggeri.

– Hjælpe med at reducere CO2-aftrykket på det samlede byggeprojekt.

– Sætte fokus på stålkonstruktionen som en bygningsdel, der rummer gode muligheder for CO2-optimering.

GSY GREEN er et godt eksempel på, hvordan stål som materiale via sin høje genanvendelighed kan bidrage til at give byggeriet en mere cirkulær profil.

Vi håber selvfølgelig på at vinde prisen – mest af alt for at inspirere andre til at sætte fokus på råvaren som en afgørende komponent til at gøre fremtidens byggevarer mere klimavenlige.