Give Steel vinder CSR People Prize 2021

Give Steel har vundet årets CSR People Prize i kategorien ”Virksomheder over 250 medarbejdere”.

Prisen, der uddeles af CABI, er en hyldest til virksomheder, der gør en ekstraordinær indsats for at tage socialt ansvar. I kategorien for store virksomheder dystede Give Steel med Elis og Salling Group.

Give Steels direktør Torben Larsen modtog prisen på CABIs digitale årskonference den 24 marts.

Med prisen fulgte rosende ord fra juryen, som begrunder kåringen med en bred social indsats omkring såvel ansættelse, forebyggelse og fastholdelse af medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet, der skaber effekt og resultater.

I forbindelse med kåringen udtalte juryen:

”Give Steel A/S har en lang tradition for at tage et socialt ansvar, og virksomheden åbner gerne sine døre for udsatte unge, flygtninge, personer med fysisk eller psykisk handicap, misbrugere eller tidligere kriminelle. I dag har virksomheden 58 ansatte, som på den ene eller den anden måde har været på kanten af arbejdsmarkedet. Ud af disse er 30 lærlinge. Give Steel udmærker sig ved positive data for deres sociale ansvar målt gennem Benchmarkmodellen. I det hele taget har juryen bemærket, at Give Steel A/S har en meget bred indsats og tager et socialt ansvar på en lang række parametre. Det gælder f.eks. også indsatsen for at uddanne lærlinge give mennesker en chance for uddannelse og arbejde med initiativet ’We grow people’.”

I seneste regnskabsår har Give Steel igangsat følgende tiltag, der understøtter virksomhedens overordnede ”Purpose”; at gøre en forskel i menneskers liv.

  • Investering i en mobil svejsetrailer, der køres ud til belastede områder, fængsler og skoler for at vække unges interesse i en uddannelse.
  • Ansættelse af CSR-koordinator
  • Intern danskundervisning til udenlandske medarbejdere.
  • GS Academy: Obligatorisk forløb på VIA Campus Horsens, hvor Give Steel er i tæt dialog med universitet om at bringe de ingeniørstuderende tættere på virkeligheden. 
  • Brobygning mellem folke-/efter- og erhvervsskoler.
  • Samarbejde med Dansk Metal Herning om promotion af smedeuddannelsen.

Give Steel fokuserer på Verdensmål #4, #8 og #12, der omhandler ”kvalitetsuddannelse”, ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” samt ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Den sociale indsats er en vigtig del af Give Steels tresporede bæredygtighedsstrategi, der omhandler socialt foot print, klima og økonomisk bæredygtighed.