Give Steel tilslutter sig Diversitetsløftet

Dansk Industri sætter med Diversitetsløftet, fokus på vigtigheden af at skabe betingelserne for større diversitet på de danske arbejdspladser.

”Stålbranchen er en traditionel branche, hvor kvinder typisk er i mindretal. I Give Steel er vi godt med på diversitet på ledelsesniveau og i bestyrelsen, men vi har en generel udfordring med at rekruttere kvindelig arbejdskraft, og især kvindelige lærlinge til produktionen. Det er derfor helt afgørende, at vi igangsætter tiltag der kan tiltrække flere kvinder til stålindustrien. Herunder kvindelige lærlinge i vores produktion og på lageret.” – Chief Sustainability Officer, Anette Maria Christensen, Give Steel.

DI’s Diversitetsløfte beskriver 16 principper, som Dansk Industri har udviklet for at hjælpe virksomheder med at fremme diversitet, inklusion og ligestilling – uanset hvor langt de er med arbejdet.

Læs mere her: https://www.danskindustri.dk/diversitetsloeftet/