Give Steel sætter svejsning på skoleskemaet

Svejsning kommer på skoleskemaet, når Give Steel´s mobile svejsetrailer gæster FGU på Lolland i uge 4. Undervisningstraileren skal vække de unges interesse for smedefaget i en tid, hvor der er mangel på smede og arbejdskraft generelt i Danmark.

Undervisningstraileren tilhører Give Steel A/S i Brande, som gæster skoler, institutioner, kommuner og fængsler med traileren for at give de unge en chance for at stifte bekendtskab med smedefaget og motivere dem til at tage en uddannelse. Besøget på Lolland er kommet i stand efter dialog mellem Ungeindsatsen i Lolland kommune og Give Steel A/S, der leverer næsten 9000 tons stålkonstruktion til opførslen af produktionshallerne til Femern forbindelsen på Rødby havn. 

Traileren opstilles tirsdag den 25/1 mellem kl. 9 og 14 på p-pladsen på FGU Campus og vil være på pladsen indtil fredag. Herfra vil grundprincipperne for svejsning blive gennemgået i en tid, hvor der er mangel på smede og generelt et behov for at rette de unges opmærksomhed mod håndværksuddannelserne.

Give Steel´s undervisningstrailer er populær og allerede næsten fuld booket det meste af 2022. Alligevel er det lykkedes at få traileren til Lolland. Simon Dalager, der underviser i traileren fortæller:

”Vi ved fra vores evalueringer, at en undervisningsdag i traileren giver over halvdelen af deltagerne lyst til at tage en uddannelse generelt set, og at forløbet stort set bidrager til alles valg eller fravalg i forbindelse med valg af uddannelse. Det er vores måde at hjælpe nogle unge på kanten af arbejdsmarkedet og øge arbejdsstyrken i Danmark.”

At besøget fra Give Steel er værdifuldt for både unge uden uddannelse eller job og for erhvervslivet på Lolland, er der ingen tvivl om. Det fortæller formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune Vibeke Grave:

”På Lolland er der stor efterspørgsel på smede. Derfor er det oplagt, at vi sammen med erhvervslivet giver vores FGU-elever og andre elever i overbygningen mulighed for at opleve faget på tæt hold og derved vække fleres interesse for det. Nogle vil måske få lyst til at uddanne sig til smed på Campus Nakskov, mens andre vil arbejde som ufaglærte. I det hele taget er samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet vigtigt for at bringe virksomheder og de unge tættere på hinanden og skabe flere lærepladser,” siger hun.

Også Thomas Østergaard, som er formand for Børne- og Skoleudvalget i Lolland Kommune, er begejstret over, at det er lykkedes at få den populære undervisningstrailer til Campus Nakskov.

”Skoleelever i Lolland Kommune skal som en del af vores erhvervsrettede folkeskolestrategi introduceres for forskellige fag og lokale uddannelsesmuligheder. Ikke kun i teori, men også i praksis, hvor de møder virksomhederne og får lov til at få fingrene i faget så at sige. Og det må man sige, at de får, når Give Steel kommer på besøg med deres undervisningstrailer. Det er en fantastisk chance for at stifte bekendtskab med smedefaget, og måske det giver nogle lyst til at gå i den retning. I så fald har de mulighed for at tage hele uddannelsen til smed på Campus Nakskov,” siger Thomas Østergaard.

Ungeindsatsen i Lolland Kommune har booket svejsetraileren til smedeundervisning hele ugen på nær mandag. Tirsdag vil der komme elever fra FGU, mens elever fra kommunens grundskoler vil besøge traileren onsdag-fredag kl. 9-14. På den måde vil hver enkelt elev få god tid til at stifte bekendtskab med svejsning og de muligheder smedefaget tilbyder.