Give Steel sætter bundrekord på CO2-aftryk

Sender første XCarb® stål til ambitiøs bygherre, der udvider sine produktionsfaciliteter.

Råvaren til stålkonstruktionen med det lave CO2-aftryk går under navnet XCarb® og har fundet vej til det danske projekt gennem et tæt samarbejde mellem Give Steel og stålgrossisten Lemvigh-Müller, der sourcer stålet fra ArcelorMittal, verdens førende stål- og mineselskab.

Skrappe dokumentationskrav har stillet store krav til tæt dialog og samarbejde mellem bygherre, leverandør og stålværket omkring råvarens dokumentation og leveringstider.

Projektets store XCarb®-stålbjælker har med sine bare 333 kg CO2 pr. tons en af markedets laveste CO2-aftryk indenfor sin kategori og i de ønskede dimensioner. Det er cirka en tredjedel af CO2-aftrykket på den gennemsnitlige råvare, der i dag ligger til grund for Give Steels EPD, der lyder på 1.050 kg CO2 pr. tons for generel konstruktionsstål.

Til projektet leverer Give Steel ca. 5000tons konstruktionsstål, hvoraf 80-90% af råvaren forventes at blive det nye XCarb® stål.

Tidlig involvering afgørende
I Give Steels indkøbsafdeling understreger man vigtigheden af tæt samarbejde og tidlig involvering, når man som entreprenør og bygherre vil reducere CO2-aftrykket på sin stålkonstruktion.

”Vi er blevet involveret tidligt i processen, og således fået mulighed for at indarbejde CO2-besparelser i stålkonstruktionen fra start, ved at lægge en plan for valg af stålværker med de laveste CO2-tal.
I Give Steel arbejder vi sammen med alle vores leverandører om at identificere råvarer, services og indhente CO2-dokumentation. XCarb® opnår sin lave CO2-værdi ved at det næsten udelukkende består af genanvendt stålskrot og produceres primært ved 100% vedvarende energi”,
fortæller Lars Dalgas, indkøbschef ved Give Steel.

Stigende efterspørgsel efter grønt stål
Give Steel oplever generelt øget efterspørgsel på low carbon stål fra klimabevidste bygherrer.

Det er helt efter planen for virksomheden, der for nyligt committede sig til Scienced-Based Target (SBTi). Dermed sikrer Give Steel at virksomhedens klimamålsætninger er vidensbaserede og i overensstemmelse med Parisaftalen. Den stigende efterspørgsel på low carb stål spiller således en væsentlig rolle for Give Steels klimastrategi, idet både kort- og langsigtede mål skal sikre at den globale temperaturstigning ikke overstiger 1,5 grader. Ydermere skal Give Steels operationer være CO2-neutrale i 2050.

Stålbranchen er generelt ansvarlig for cirka 5% af Europas samlede CO2-udledninger, og der er derfor stærkt brug for at stålbranchen rykker sig på grøn omstilling. Hos stålgrossisten Lemvig-Müller oplever man heldigvis, at de fleste stålværker er meget opsatte på at være med til at nedbringe CO2-udledningen og foretager massive investeringer for fortsat at kunne nedbringe stålets CO2-udledning.

For yderligere information, kontakt Chief Sustainability Officer, Anette Maria Christensen på  60 22 93 94 eller ach@givesteel.com

FAKTA

Om XCarb®
ArcelorMittals XCarb® RRP (recycled and renewable produced steel) er fremstillet med EAF, der bruger primært vedvarende energi og er fremstillet af en meget høj andel genanvendt stålskrot. Dette resulterer i et CO2-aftryk, der er væsentligt lavere – typisk omkring 70% lavere, end stål produceret i en konventionel højovn.

Varemærket XCarb® fra ArcelorMittal kombinerer teknologier, produkter og tjenester under én paraply for at reducere CO2-aftrykket i stålets fremstillingsproces. Innovative produktionsprocesser er dermed mere effektive, bruger mindre energi og udleder derfor betydeligt mindre CO2.