Give Steel får miljøvaredeklaration – (EPD)

Strategisk fokus på bæredygtighed og aktiviteter på internationale markeder ligger bag beslutningen om at EPD deklarere stålkonstruktionerne fra Give Steel.

Dokumentation af stålkonstruktionernes CO2-aftryk efterspørges både i Danmark og på større internationale markeder. Bag deklarationen ligger et omfattende arbejde med at spore materialeforbrug og råmaterialers CO2-aftryk samt udarbejde LCA-analyse af faserne A1-D.

Give Steels EPD er tredjepartscertificeret og indeholder dokumentation af CO2-aftrykket for både malede og galvaniserede stålkonstruktioner.