Give Steel afslutter uforudsigeligt år med tilfredsstillende resultat

Give Steel afslutter regnskabsåret 2022 med en rekordomsætning på over 1.1 mia. kr. og mere end 600 medarbejdere i 3 lande. 15% af disse var lærlinge eller sociale ansættelser, der genererede over 12 mio. kr. til statskassen i form af sparrede sociale ydelser og nye skatteindtægter.

Give Steel har i 2022 øget sit resultat, så det nu ligger på samme niveau som i 2019, før Corona, energikrise og krigen i Ukraine.

”Høje stålpriser er en del af forklaringen på den øgede omsætning, men vi har også fået en del flere store byggerier – de såkaldte Mega structures – en tendens, der vinder frem i hele Nordeuropa. Væksten ligger primært indenfor større industribyggerier til sektorer, der relaterer til bæredygtighed samt indenfor logistik eller datacentre. 2022 var et uforudsigeligt år, som vi er glade for at kunne afslutte med et tilfredsstillende resultat. Det gør, at vi står lidt stærkere i et konkurrencepræget marked og med investeringer i produktionskapacitet er vi godt rustet til det internationale marked for mega structures. Vi begynder også så småt at se vores investeringer indenfor bæredygtighed bære frugt i form af ordrer fra store entreprenører og bygherrer, der efterspørger dokumentation på klima og EU-taksonomi, når de bygger stort eller skal have DGNB point til deres byggerier”, fortæller ejer og CEO Torben Larsen.

Den sociale bundlinje
Som resultat af CSR-politikken ”WeGrowPeople” landede Give Steel i 2022 sin CSR-procent på 15.6%, beregnet ud fra et gennemsnitligt head count på 561 medarbejdere i Danmark. Det betyder at 15.6% af selskabets medarbejdere i Danmark er lærlinge eller mennesker, der er ansat fra kanten af arbejdsmarkedet.

I regnskabsåret 2022 lander Give Steels sociale værdi på i alt 12.294.728 kr. Den sociale værdi er det beløb som statskassen sparer til sociale ydelser og nye skatteindtægter fra mennesker, der før stod udenfor arbejdsmarkedet. For at styrke ansættelse af flere elever og lærlinge i 2023 har Give Steel øget sin normering til en lang række andre erhvervsuddannelser, herunder automatiktekniker, ernæringsassistent, kontorelev, lager/logistikoperatør, IT supporter, overfladebehandler og produktørelever. Den sociale værdi er udregnet efter anerkendte sociale satser og skatteberegninger på www.socialbæredygtighedsberegner.dk.

Klimaets bundlinje

Som den første blandt konkurrenter udgav Give Steel allerede sidste år sit første klimaregnskab for 2021.

For regnskabsåret 2022 påviste Give Steel et CO2 aftryk på 88.354 tons CO2e. 97% procent af CO2 udledningen kom fra Scope 3, indirekte emissioner, mens 3% relaterede til emissioner under scope 1 og 2.   
Hele 82% af selskabets CO2 emissioner relaterede i 2022 til køb af råvarer, hvorfor klimaaftrykket helt naturligt er steget grundet et højere aktivitetsniveau. Fokus vil fremadrettet være at styrke dataindsamling for at opnå større præcision i klimaregnskabet, automatisere den digitale sporbarhed på indkøbte råvarer på tværs af digitale systemer og klargøre dokumentation til EU-taksonomi compliance.

Prisbelønnet – hele 3 gange i 2022
Give Steel vandt i 2022 hele tre Awards for konstruktionsdesign og social bæredygtighed: Erhvervsrådets initiativpris, Dansk Stålpris 2022 for Isfjordscenteret på Grønland samt Tekla BIM Award, som blev vundet af Give Steel BIM & Structural Design for projektet Bandyhall.

Forventninger til 2023:

2023 bliver endnu et uforudsigeligt år, men trods et generelt vigende marked forventer Give Steel at nå budgettet og fastholde omsætning på niveau med 2022. Virksomhedens sociale indsats skal styrkes yderligere, ligesom en ansvarlig klimaprofil og positionering på bæredygtighed og klargøring til EU- taksonomi compliance vil styrke selskabets position som ansvarlig og foretrukken leverandør af stålkonstruktioner til store entreprenører og bygherrer.  

For yderligere information: Kontakt Torben Larsen, CEO, Give Steel på tlf. 40 26 44 53

Nøgletal, koncern: Økonomisk Resultatopgørelse, 2022

 2022 (tkr.)2021 (tkr.)
Bruttoresultat83.05254.092
Driftsresultat30.73417.987
Resultat før skat24.24813.608

Nøgletal, koncern: Social Resultatopgørelse, 2022

 20222021
CSR-ansættelser, totalt8861
Lærlinge2935
Samfundsmæssig værdi *12.2 mio.12.8 mio.

*jf. Den sociale bæredygtighedsberegner på www.socialbæredygtighedsberegner.dk

Nøgletal, koncern: Klima Resultatopgørelse, CO2e Emissioner 2022

 2022 (t CO2-e)2021 (t CO2-e)
Scope 11.8031.575
Scope 21.103671
Scope 385.44857.279
Total emission88.35459.559