“Boliv” – Stålkonstruktioner med en social profil

Netop nu er Give Steel i gang med monteringen af stålkonstruktioner til nybyggeriet af 6 huse, der skal danne rammerne for et moderne botilbud for udviklingshæmmede borgere i Gladsaxe Kommune. Konstruktionerne har mange skæve vinkler – og får stor betydning for de mennesker, der flytter ind i de 78 boliger i klynger af gårdhavehuse og med en lille privat have til hver bolig.

Boligerne er beliggende i et område som skal gennemgå en omfattende udvikling, og de vil stå færdige i sommeren 2021. Flere af de omkringliggende eksisterende, bevaringsværdige bygninger renoveres og indrettes til fællesarealer og personalefaciliteter. Gårdhavehusene bygges sammen i seks forskellige bo-grupper med 13 almene boliger i hver. Boligerne opbygges i en hestesko med en yderside med egen indgang udadtil og fællesarealer og personalefaciliteter placeret ind mod midten af hesteskoen.

I en travl hverdag på fabrikken, hvor stålkonstruktioner af alle slags fylder vores produktionshaller og ordrebøger, tillader vi os at stoppe op et øjeblik og glædes lidt ekstra over denne ordre. Stålkonstruktionerne til BOLIV vil jo få have en ganske særlig betydning for en udsat gruppe mennesker, der på mange måder er udfordret i en ellers svær hverdag.

Med projektet BOLIV ønsker Gladsaxe Kommune at gentænke forståelsen af, hvordan man indretter de fysiske rammer til udviklingshæmmede borgere. Det sker ud fra devisen om, at et handicap først bliver et handicap for den, der møder en barriere. Og det er et livssyn vi deler i Give Steel!