730 tons stål til Europas største produktion af medicinsk cannabis

Det er målet, at der inden for fem år står et anlæg på hele 93.000kvm, hvor der udelukkende dyrkes medicinsk cannabis for 1,5 milliarder kroner om året. Dermed bliver anlægget Europas største. Der vil blive skabt 250 nye job, når anlægget er færdigbygget.

Cannabis-forsøget i Danmark betyder at en begrænset patientgruppe kan få lægeordineret cannabis. Forsøget gælder patienter med eksempelvis sklerose, rygmarvsskade, kronisk smertebehandling og kvalme/opkast ved kemobehandling. Forsøget evalueres efter fire år, hvorefter det besluttes, hvorvidt det skal gøres permanent, som det er blevet i alle andre lande, der har kørt forsøg.

Medicinsk cannabis er meget omdiskuteret og deler befolkningen mellem tilhængere og modstandere. Om det siger vores Direktør Torben Larsen:

”Mange har en skeptisk holdning til medicinsk cannabis, men der ligger jo grundige undersøgelser og et stærkt erfaringsgrundlag fra andre lande til grund for de argumenter, man har for at køre forsøget i Danmark. Jeg tror, skeptikerne til medicinsk cannabis forbinder det med produktion af rusmidlet hash, – og det skaber nogle negative holdninger i debatten. Men produktion af medicinsk cannabis er jo en velovervejet og saglig begrundet beslutning om at producere medicin til en gruppe mennesker, som man har erfaring med, kan hjælpes. Hvis det var dig eller mig, eller en i vores nære familie, der havde brug for den hjælp, som medicinen kan give, ville vi nok ikke være i tvivl om det er en god idé.”

Firmaet der står bag byggeriet på Fyn, blev stiftet i 2006, og er verdens næststørste cannabisproducent, med en anslået værdi på mere end 29 milliarder kroner. Forsøget med medicinsk cannabis startede 1.januar 2018 og løber fire år. I alt blev 12 licenser til dyrkelse af cannabis udleveret af den danske stat i 2017.

Læs mere om anlægget i Odense her.