320 tons spændende stålkonstruktion leveret til turistcenter på Grønland

Centeret, der forventes at være færdiggjort i sommeren 2021, kommer til at koste mere end 100 millioner kroner. Centeret skal ligge i en vestlig region af Grønland, blot 250km fra polarcirklen, og formålet med projektet er, at styrke turismeudviklingen i regionen. Vi leverer komplekse konstruktioner til centeret, der får et indvendigt areal på 620kvm, hvilket svarer til 800kvm brutto.

Projektet udmunder sig i et formidlings- og kulturhistorisk center, der blandt andet skal sætte fokus på de klimamæssige forandringers betydning – lokalt såvel som globalt. Centeret bliver det første af fem planlagte centre rundt omkring i Grønland, der alle er en del af turismestrategien.

Det forventes desuden at centeret får 25.000 besøgende årligt.

Se alle billederne fra projektet her.