Minimalizacja śladu węglowego

Globalny wpływ branży budowlanej (budowa + eksploatacja) na środowisko naturalne stanowi około 39%. Zgodnie z ustaleniami konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow do 2030 stal z blisko zerową emisją CO2 ma być preferowanym wyborem na rynkach światowych.

Dania, w której znajduje się nasza główna siedziba słynie z dobrze rozwiniętej polityki pro-ekologicznej i tymi samymi wartościami kierujemy się podczas projektowania w Give Poland, przez co jesteśmy nie tylko na bieżąco z trendami w budownictwie, ale również je kreujemy.

Deklaracja EPD

EPD to deklaracja środowiskowa produktu, która szczegółowo opisuje oddziaływanie danego surowca (materiału) na środowisko podczas jego całego cyklu życia (LCA life cycle assessment).

Dodatkowo Dania stosuje niemiecki system wielokryterialnej oceny budynków DGNB, który również jest respektowany przez nasz oddział w Polsce. Dzięki tym działaniom możemy zapewnić zrównoważony rozwój oraz dążyć do całkowitej karboneutralności.

Optymalizacja projektu pod kątem redukcji CO2

“The challenge is not just to design the steel structure. The point is to find all the knowledge and experience and use all the technology available to make it a sustainable steel structure.”

Kasia Niechoj-Zaporowska
Managing Director of Give Poland

Działania społeczne

Nasza polityka skupia się również na budowaniu społecznej odpowiedzialności i świadomości, jej fundamentem jest edukacja (WeGrowPeople), kreowanie realnego wpływu i zaangażowanie również w najbliższym, lokalnym otoczeniu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Corporate Social Responsibility w Give Poland – śledź nasz hasztag #GivePolandCSR.

GS Academy: Give Steel daje szansę młodym inżynierom i studentom rozwijać się w profesjonalnej inżynierii, zdobywać doświadczenie i praktykę niezbędną na rynku pracy często odstającym od realiów akademickich,

Uświadamiamy uczniów szkół państwowych na temat zrównoważonego rozwoju w przemyśle europejskim,

Give Steel daje również szansę na zmianę środowiska: zatrudniamy nie tylko młodych ludzi z trudną przeszłością, dajemy również możliwość resocjalizacji więźniów, dzięki którym zdobywają umiejętności techniczne.