Stålhallar - Give Steel A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Vi har mer än 40 års erfarenhet av konstruktion av stålhallar och har under årens lopp designat, producerat och lett installationer i Skandinavien och övriga Europa.

Vi har levererat allt från enklare till mycket komplexa stålhallskonstruktioner. Vi levererar till både offentliga och privata byggnationer.

Vi ser till att du får rätt lösning

Beroende på hur stor stålhallen ska vara och vilken form den ska ha måste man ta hänsyn till vikt, särskilt stora dimensioner, fina valsningar, komplicerad installation etc.

När det gäller mer komplexa stålkonstruktioner är projektstyrning vårt största mantra. Vi tar ansvar för projektet från konstruktion och beräkning till inköp, produktion, transport och montering.

Vi har under de 40 år vårt företag har varit verksamt levererat många komplexa stålkonstruktioner och uppfört många spännande projekt och stålhallar.

Vi skapar lösningar som passar varje kund och är kända för att optimera våra konstruktioner så att de blir så kostnadseffektiva som möjligt.

De senaste projekterings-, styrnings- och produktionsmetoderna

Vi är väldigt stolta över att hålla oss uppdaterade om nya verktyg och metoder i vår bransch. Vi använder därför alltid de senaste projekterings-, styrnings- och produktionsmetoderna.

Tack vare vår erfarenhet, modern produktionsutrustning och branschkunniga kompetenta medarbetare erbjuder vi i dag ekonomiskt attraktiva stålkonstruktioner av varierande komplexitet till uppförande av stålhallar.

GSY kompositbalk - vår helt egen uppfinning

Vi har utvecklat ett helt eget material, GSY-kompositbalken. Denna balk ger oss en mycket större flexibilitet och spännande arkitektoniska möjligheter när det finns särskilda önskemål, till exempel begränsad bygghöjd och fasadyta, böjda eller speciella former eller om det finns önskemål om en visuellt lättare konstruktion.

Vår kompositbalk möjliggör genom integration av stålkonstruktion och betongdäck att man kan uppnå en slankare konstruktion utan underliggande balkar, lägre bygghöjd, hög dokumenterad brandsäkerhet samt en hittills oöverträffad konstruktionsfrihet.

Kontakta oss för att få veta mer om möjligheterna

Kontakta oss och berätta om dina önskemål och behov för en stålhall. Vi diskuterar gärna vilka möjligheter och lösningar som skulle vara idealiska för dig.