Våre värden - Give Stålspær A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Ansvar

Ansvaret är roten i vårt varumärke. För oss betyder ansvar att vi står vid vårt ord. Vi gör det vi kan för att kunden ska vara nöjd. Vi känner våra starka och svaga sidor och arbetar kontinuerligt på att bli ännu bättre. Vårt ansvar kommer till uttryck i en hög servicenivå. Vi håller vad vi lovar – oavsett kostnaderna.

Flexibilitet

Flexibilitet betyder för oss den omställningsförmåga som skiljer oss från våra konkurrenter. Vår flexibilitet är din garanti för leveranssäkerhet. Vi är kända för att vara omställningsberedda, flexibla och alltid leveransduktiga.

Precision

Precision är vår kärnkompetens: Förmågan att få fram det väsentliga och med mycket noggranna beräkningar leverera och tillverka den helt rätta lösningen. Precision är den tekniska kompetens som ger trygghet i samarbetet och som ger både oss och våra kunder säkerhet för det helt rätta priset.