Strategi - Give Stålspær A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Vi vill vara Best in Class

Best in Class betecknar marknadens bäste spelare. Det är specialisten som har erfarenhet och de nödvändiga kompetenserna för att väljas framför sina konkurrenter. Oberoende av om det rör sig om stora, komplicerade byggnadskonstruktioner eller mindre standardkonstruktioner.

Från försäljning och konstruktion till projektledning, tillverkning och montering. Give Steel vill vara Best in Class i alla processer. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra våra prestationer inom alla avdelningar, från ritkontoret till produktionshallen. Med ambitionen Best in Class tillfogar vi ”Solid Agreements. Right Solutions”, en extra dimension som håller oss uppe på våra tillväxtambitioner och understryker företagets soliditet och kompetens.

Att vara Best in Class kräver också de bästa medarbetarna. Därför är vår rekrytering inriktad mot att skaffa marknadens bästa krafter. Medarbetarutveckling och efterutbildning är en del av vår strategi, så att vi även i fortsättningen kan behålla de mycket duktiga medarbetarna vi har.