Corporate Responsibility - Give Stålspær A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Socialt ansvar har varit en viktig del av Give Steels profil – långt innan det överhuvudtaget fanns något som hette CSR (Corporate Social Responsibility). Ansvar är nämligen en viktig hörnsten i vårt DNA, och det kommer naturligt till uttryck i våra åsikter, handlingar och dagligt arbete på fabriken. För oss handlar det om fokus, val och frånval – och i sista hand att ställa upp vår vision, mission, värden och strategi mot vårt kommersiella ansvar och vårt samhällsansvar. Vårt mål är därför att få kvalitet, miljö, effektivitet, arbetsmiljö och socialt ansvar upp till en högre nivå. Klicka på flikarna till vänster och läs mer om vår CSR-politik.

Vi anser att industrin bör anställa flera lärlingar

Vi anser att industrin bör ta ett socialt ansvar och anställa flera lärlingar. Många industriföretag förväntar sig att lärlingar ska prestera fullt ut från dag ett och ingå som en del av företagets produktion. Att ta in elever kräver kapacitet, och det får många företag att avstå från att skapa nya elevplatser. Vi anser att det finns alltför många unga människor som försvinner på golvet, därför att det inte finns praktik- och elevplatser för dem i yrkeslivet. Give Steel vill därför sätta fokus på problemet. En lärlingsplats är ju mycket mer än det yrkesmässiga. Det handlar också om att lära sig att komma i tid på morgonen, att komma sig upp ur soffan, ingå i en gemenskap och att ta ansvar för sina uppgifter. Med 17 lärlingsplatser och sina mer än 300 medarbetare är Give Steel godkänt för fler lärlingar än normalt för motsvarande industriföretag. Läs vårt upprop till industrin i pressmeddelandet om lärlingar och socialt ansvar här (Danska). Förutom lärlingsprocessen följer vi också EGU-processen, som ser till att unga människor får chansen att komma in på arbetsmarknaden och få ett bra arbetsliv.

Våra medarbetare ska ha en säker arbetsmiljö

Give Steel har en aktiv arbetsmiljöorganisation som består av en avdelning med 2 heltidsanställda som ansvarar för miljö och säkerhet. Avdelningen arbetar med fokus på våra fokusområden och tar initiativ till löpande förbättringar inom området. Med intern utbildning, rådgivning, utförande och uppföljning säkerställer vi därmed en bra och säkerarbetsmiljö för alla våra medarbetares bästa.

Alla förtjänar ett bra arbetsliv

Företagets sociala ansvar uttrycks också i vår social- och seniorpolitik. Vi anser att det är viktigt att hålla kvar kontakten med arbetsmarknaden även när förhållandena inte är de bästa. Etablering av flexjobb och lättare arbetsuppgifter ger möjlighet för detta. Dessutom är det viktigt att man har möjlighet att finnas på arbetsmarknaden så länge det er möjligt. Vi vill, med vår social- och seniorpolitik, gärna göra det vi kan för att stötta den sortens tankar, inom de ramar vi har.

Återanvändning är en självklarhet!

Stål är i sig självt en bärkraftig produkt med lång livslängd, som också ger bra möjligheter till återanvändning. Det som kan återanvändas – ska också återanvändas! Vi skickar därför givetvis vårt skrot till omsmältning och minimerar kemikalier i produktionen till det minsta möjliga. I fabriken fokuserar vi dessutom på minimering av energiförbrukningen och CO2-utsläppen, och praktiserar besparingarna med automatisk belysning, användning av lågeffektlampor, ventilation och miljömärkta produkter i rengöringen.

Vi spar på papperet med digitaliserade arbetsprocesser

Under 2016 har vi fokuserat på att digitalisera våra arbetsprocesser, så att vi blir så snabba, noggranna och effektiva som möjligt. Detta har sänkt vår förbrukning av papper och trycksaker avsevärt och har medfört en rad interna aktiviteter inom organisationen, inklusive elektronisk fakturering och digitalisering av arbetsprocesser som tidigare dokumenterades på papper. Att begränsa pappersförbrukningen skonar inte bara miljön. Det gör oss också snabbare och effektivare, och det är en del av vår ”best-in-Class-strategi”.