Ingenjörsuppgifter

Utmanande uppgifter som ingenjör

Som ingenjör hos Give Steel arbetar du med både enkla och komplexa konstruktioner. Hos oss följer du projekten från projektering till montering. Under processens gång har du goda möjligheter till utveckling.

Vi erbjuder:

  • Ansvar och självständig projektledning, yrkesmässig utveckling och duktiga kollegor.
  • En omväxlande vardag med tekniska designer och konstruktörer, kundkontakt, ekonomi, statiska beräkningar och utveckling av lösningar i samråd med kunder och rådgivande ingenjörer.
  • Här-och-nu-uppgifter relaterade till montering på byggplatsen.
  • Flexibilitet – du planerar och styr din dag själv.
  • Du får yrkesmässig återkoppling på en mängd olika projekt – från små hallar till stora, komplexa företagslokaler.

Ingenjörsuppgifter kan vara:

  • Bestämmande/fastställande av statiska verkningssätt för konstruktionen.
  • Dimensionering av huvudstål.
  • Detaljprojektering av skarvar med fokus på statiska verkningssätt, produktion och montering, så att allt fungerar tillsammans.
  • Optimering av stål utifrån statisk modell/verkningssätt och alternativ.

Skicka din ansökan till ansogning@givesteel.com och märk den med ”ingenjör”.