Försäljning - Give Steel A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

En skottsäker process som bygger på precision och flexibilitet.

 1. FÖRFRÅGAN

  Vår försäljningsavdelning har många års erfarenhet och kan ge dig råd i samband med även de mest avancerade byggprojekten. Du fyller i vår förfrågningsblankett, som du hittar i spalten till vänster. Du kan skicka din förfrågan med post, fax, e-post eller per telefon.

 2. OFFERT

  Vår försäljningsavdelning gör exakta statiska beräkningar i förhållande till projektets data, specifikationer och dimensioner. Stålkonstruktionen dimensioneras så att både lösningen och priset blir helt rätt. Det är viktigt för oss att hantera alla förfrågningar så snabbt som möjligt. Normalt kommer du 2 – 3 dagar efter din första förfrågan att få en offert baserad på noggranna beräkningar och exakt kalkyl – såvida inget annat har avtalats.

 3. ORDERN REGISTRERAS

  Du accepterar offerten och lämnar din order. Den registreras och vi skickar en orderbekräftelse. Nu skapas projektet, och vi tillsätter en projektledare. Alla våra projektledare är utbildade ingenjörer med stor erfarenhet från stålbranschen.

 4. SERVICEMAIL

  4 veckor före leveransen skickar Give Stålspær en servicemail, som du besvarar med en bekräftelse av leveransveckan – eller ett önskemål om att flytta den. Observera: Produktionsmognaden av din order startas först efter att du har besvarat detta e-brev.

 5. PRODUKTIONSMODNING

  Tillverkningen av produkten förbereds. Den rätta lösningen säkerställs genom slutliga statiska beräkningar och tillverkningsritningar. Därmed säkerställer vi att det inte uppstår några avvikelser som kan betyda ändringar, korrigeringar och extra kostnader.

 6. TILLVERKNINGSGODKÄNNANDE

  Tillverkningen startas efter ditt godkännande.

 7. TILLVERKNINGEN STARTAR

  Tillverkningen startar, baserad på godkännande, ritningar och exakta beräkningar.

 8. LEVERANS

  Vår monteringsledare kontaktar dig och bestämmer den faktiska monteringsdagen i leveransveckan.