Vanvidskørsel

Erstatningsansvar
Efter almindelige erstatningsretlige regler gælder det, at en medarbejder kan blive erstatningsansvarlig, hvis medarbejderen forsætligt eller groft uagtsomt påfører arbejdsgiveren et tab.
I tilfælde af vanvidskørsel vil medarbejderen blive holdt erstatningsansvarlig for det tab, som virksomheden lider, herunder hvis bilen konfiskeres og sælges på auktion.
Et erstatningsansvar kan også komme på tale i andre tilfælde af hasarderet kørsel.
Medarbejderen har pligt til at udvise fornøden påpasselighed ved anvendelsen af virksomhedens køretøjer, eller køretøjer i virksomhedens varetægt.

Virksomheden forbeholder sig ret til at rejse krav over for medarbejderen, hvis virksomheden påføres et tab, eksempelvis som følge af medarbejderens overtrædelse af almindelige færdselsregler, herunder i tilfælde af vanvidskørsel eller som følge af medarbejderens anvendelse af fri bil og gulpladebiler i strid med reglerne.

Der gøres specielt opmærksom på, at medarbejderen skal betale eventuelle fart- eller parkeringsbøder eller andre former for bøder pålagt virksomheden som følge af medarbejderens overtrædelse af færdselsloven. Dette gælder også i tilfælde, hvor medarbejderen har overladt køretøjet til andre.

Der gøres desuden opmærksom på, at overtrædelser kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet – afhængig af omstændighederne i form af bortvisning.