Referanser til stålkonstruksjoner - Give Steel A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Kontakt Give Steel

Khisraw Ghulam Dastagir

Telefon: +45 20351218


Teil Bechmann

Telefon: +45 30711218

CVR-nummer

26998115

I mer enn 40 år har vi produsert ståltakstoler til Danmark og resten av Norden.

Vanlige stålkonstruksjoner er fortsatt et viktig fokusområde for oss, selv om de mer komplekse stålkonstruksjonene med årene er blitt en voksende del av forretningen vår.

Enkle stålkonstruksjoner
Standard-stålkonstruksjoner gir enkel prosjektering, kort produksjonstid, effektiv montering, lave byggekostnader – og stor fleksibilitet. Levering av enkle stålkonstruksjoner har med årene bidratt til vår vekst og bragt oss dit vi er i dag, hvor vi selv prosjekterer en del større og mer kompliserte prosjekter.

Komplekse stålkonstruksjoner
Enorm tyngde, spesielt store dimensjoner, gitterdragere med imponerende spennvidder, flotte utvalsinger og komplisert montering kan være noe av det som gjør en stålkonstruksjon mer komplisert.
Når det gjelder komplekse stålkonstruksjoner, er Prosjektstyring vårt mantra – fra konstruksjon og beregning til innkjøp, produksjon, transport og montering.

Give Stålspær har gjennom tidene levert mange komplekse stålkonstruksjoner til både private og offentlige bygg. Vi er kjent for å optimere konstruksjonene, slik at de blir så kostnadseffektive som mulig. Endelig har vi utfordret våre konkurrenter med vår spesielle GSY komposittbjelke. En bjelke som byr på ny fleksibilitet og spennende arkitektoniske muligheter der det er spesielle ønsker om begrenset byggehøyde og fasadeareal, spesielle eller krumme former eller en visuelt lettere konstruksjon. Komposittbjelken kan ved å integrere stålkonstruksjon og betongdekke, oppnå en slankere konstruksjon uten underliggende bjelker, lavere byggehøyde, stor dokumentert brannsikkerhet samt en hittil usett konstruksjonsfrihet.

Les mer om GSY-bjelken her (dansk)

Vi benytter de nyeste prosjekterings-, styrings- og produksjonsmetodene, uansett hvilken type stålkonstruksjon det er snakk om. Med mer enn 40 års erfaring, moderne produksjonsutstyr og faglig kompetente ansatte tilbyr vi i dag økonomisk attraktive stålkonstruksjoner av vidt forskjellig kompleksitet.