Våre verdier - Give Stålspær A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Ansvarlighet

Ansvarlighet er grunnlaget for varemerket vårt. For oss er ansvarlighet å holde det vi lover. Vi gjør det vi kan, for at kunden skal bli fornøyd. Vi kjenner våre sterke og svake sider og arbeider kontinuerlig for å bli enda bedre. Vår ansvarlighet kommer til uttrykk i et høyt servicenivå. Vi holder det vi lover - uansett kostnad.

Fleksibilitet

Fleksibilitet for oss er den omstillingsevnen som adskiller oss fra konkurrentene våre. Vår fleksibilitet er din garanti for leveringssikkerhet. Vi er kjent for å være omstillingsparate, fleksible og alltid leveringsdyktige.

Presisjon

Presisjon er vår kjernekompetanse: Evnen til å "skjære inn til benet" og med hjelp av svært nøyaktige beregninger levere og produsere den helt riktige løsningen. Presisjon er den tekniske fagligheten som gir trygghet i samarbeidet og som gir både oss og kundene våre sikkerhet for den helt riktige prisen.