Strategi - Give Stålspær A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Vi vil være Best in Class

Best in Class betyr den beste spilleren på markedet. Det er spesialisten som har erfaring og den nødvendige kompetansen til å bli valgt før konkurrentene. Uansett om det er snakk om store kompliserte bygningskonstruksjoner eller mindre standardkonstruksjoner.

Fra salg og konstruksjon til prosjektledelse, produksjon og montering. Give Steel vil være Best in Class i alle prosessene. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å forbedre våre prestasjoner i alle avdelinger fra tegnekontor til produksjonshall. Med ambisjonen Best in Class tilføyer vi ”Solid Agreements. Right solutions” en ekstra dimensjon som holder oss fast til våre vekstambisjoner og understreker foretakets soliditet og kompetanse. Å være Best in Class krever også de beste medarbeiderne. Derfor er vår rekruttering innrettet på å skaffe markedets beste krefter. Medarbeiderutvikling og etterutdanning er en del av vår strategi, slik at vi fortsatt kan holde på de svært dyktige medarbeiderne, vi har.