Historie - Give Stålspær A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Give Steel har eksistert i over 40 år, og er etter et eierskifte i 2003 en hurtigvoksende, markant og moderne bedrift. Siden eierskiftet har bedriften gjennomgått en gjennomgripende modernisering.

Et nytt hovedsete med moderne produksjonsfasiliteter i Brande ble bygd i 2007, og staben av ansatte har siden eierskiftet vokst fra 17 til over 340 ansatte. Give Steel er i dag en av Danmarks ledende produsenter av ståltakstoler og en moderne eksportbedrift som produserer stålkonstruksjoner til hele Europa.