Corporate Responsibility - Give Stålspær A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Sosial ansvarlighet har vært en viktig del av Give Steels profil – lenge før det overhode var noe som het CSR (Corporate Social Responsibility). Ansvarlighet er nemlig en viktig hjørnestein i vårt DNA, og det gir seg naturlig uttrykk i våre holdninger, handlinger og daglige arbeid på fabrikken. For oss handler det om fokus, valg og fravalg - og til syvende og sist om å få satt vår visjon, misjon samt våre verdier og vår strategi i spill i forhold til vår kommersielle ansvarlighet og vårt samfunnsansvar. Vårt mål er med andre ord å få kvalitet, miljø, effektivitet, arbeidsmiljø og sosialt ansvar til å gå opp i en høyere enhet. Klikk på fanene til venstre, og les mer om vår CSR-politikk.

Vi mener industrien bør ansette flere lærlinger

Vi mener at industrien bør ta sosialt ansvar og ansette flere lærlinger! Mange industribedrifter regner med at lærlinger skal prestere noe fra første dag og inngå som en del av foretakets produksjon. Å ta inn elever krever kapasitet, og det avholder mange bedrifter fra å opprette nye elevplasser. Vi mener det er alt for mange unge mennesker som er satt utenfor fellesskapet fordi det ikke er praksis- og elevplasser til dem i næringslivet. Give Steel ønsker derfor å fokusere på problemet. En læreplass er jo mye mer enn det faglige. Det er også å lære å møte opp om morgenen, komme ut av sofaen, inngå i et fellesskap og stå til ansvar for sine oppgaver. Med 17 læreplasser og godt og vel 300 ansatte er Give Steel godkjent til flere lærlinger enn det er normalt for lignende industribedrifter. Les vårt opprop til industrien i Pressemeldingen om lærlinger og sosialt ansvar her (Dansk). Utover lærlingeforløp kjører vi også EGU-forløp (to-årig praktisk/teoretisk utdannelse), som sikrer at unge mennesker får sjansen til å komme inn på arbeidsmarkedet og få et godt arbeidsliv.

Våre medarbeidere skal ha et sikkert arbeidsmiljø

Give Steel har en aktiv arbeidsmiljøorganisasjon, som består av en avdeling på to heltidsansatte med ansvar for miljø og sikkerhet. Avdelingen arbeider fokusert på våre fokusområder og tar initiativ til løpende forbedringer innenfor området. Gjennom intern utdannelse, rådgivning, utførelse og oppfølging, sikrer vi dermed et godt og sikkert arbeidsmiljø til glede for alle våre ansatte.

Alle fortjener et godt arbeidsliv

Foretakets sosiale ansvarlighet kommer også til uttrykk i vår sosial- og seniorpolitikk. Vi mener det er viktig å holde på kontakten med arbeidsmarkedet, også når det er gått litt skeis. Det gir etablering av flexjob og skånejob (to danske tiltak for å få langtidsledige i arbeid) muligheten for. Dessuten er det viktig, at man har sjansen til å bli på arbeidsmarkedet så lenge det er mulig. Vi vil med vår sosial- og seniorpolitikk gjerne gjøre hva vi kan for å bakke opp om den tankegangen innenfor de rammene vi har.

Gjenbruk er en selvfølge!

Stål er i seg selv et bæredyktig produkt med lang levetid som også rommer gode muligheter for gjenvinning. Hva som kan gjenbrukes - skal gjenbrukes! Vi sender derfor naturligvis vårt skrapmetall til omsmeltning og minimerer kjemikalier i produksjonen til det minst mulige. På fabrikken har vi også fokus på minimering av energiforbruk og CO2-utslipp og praktiserer besparelsene gjennom automatisk lys, bruk av sparepærer, ventilasjon og miljømerkede produkter i rengjøringen.

Vi sparer på papiret med digitaliserte arbeidsprosesser

I 2016 har vi satt fokus på å digitalisere våre arbeidsprosesser, slik at vi blir så hurtige, nøyaktige og effektive som mulige. Dette har nedsatt forbruket vårt av papir og utskrifter betraktelig og medført en rekke interne tiltak i organisasjonen, herunder elektronisk fakturering og digitalisering av arbeidsrutiner som tidligere ble dokumentert på papir. Å begrense papirforbruk skåner ikke bare miljøet. Det gjør oss også raskere, mer effektive og er en del av våre ”Best-in-Class-strategi”.