Give Steel når bedste resultat nogensinde

Flere robotter, stærkere pengestrømme og øget eksportrate.
I 2019 har vi styrket vores soliditet og Give Steel har i regnskabsåret leveret det bedste resultat nogensinde.

Men en eksportrate på 39% og en produktionskapacitet på 39.000 tons stålkonstruktioner om året har vi hos Give Steel fået godt fat i det Nordeuropæiske marked. Vi har i regnskabsåret øget vores soliditetsgrad til over 30% og forbedret pengestrømmen ved at lade betalingerne følge ordreprocessen. Et princip, der sikrer mod tab på debitorer.

”Vi har gennem tiden udviklet os til at være en videnstung virksomhed, hvor skarpe tekniske kompetencer i samspil med den generelle teknologiske udvikling har bragt os til det bedste resultat nogensinde. En stadigt større del af vores omsætning er i dag baseret på ingeniørydelser som rådgivning og projekteringshjælp, herunder statik, BIM-modellering og projektledelse. Dertil kommer, at øget brug af robotteknologi har optimeret vores produktion, så vi står skarpt på det internationale og meget prispressede marked for stålkonstruktioner”, lyder det fra Torben Larsen, CEO i Give Steel.

Klimavenlig produktion og grøn omstilling

Den grønne omstilling er i fuld gang på fabrikken i Brande, hvor bl.a. robotteknologi skal fremtidssikre Give Steel ved at optimere drift og produktion. Øget brug af robotteknologi vil også fortsætte ind i 2020, hvor de nye robotanlæg allerede er bestilt – og flere er lagt ind i investeringspipeline til senere på året.

Forventninger til 2020

Det er forventeligt at coronavirus vil sætte sine spor i byggebranchen både i Danmark og på internationalt plan. Ledelsen forventer dog stadig et relativt højt aktivitetsniveau i 2020, hvor man vil have fokus på internationalt at opretholde markedspositionen samt fastholde eksportraten og indtjeningsevnen til trods for coronaens forventede afsmitning i markedet. Desuden skal vi fortsat være en attraktiv virksomhed at udvikle og uddanne sig i. Fokus på socialt ansvar, herunder uddannelse af unge med særlige udfordringer samt udslusningsprojekter med kriminalforsorgen, vil fortsat være af særlig høj prioritet

Nøgletal, koncern: Resultatopgørelse2019 (tkr.)2018 (tkr.)
Bruttoresultat74.69452.678
Driftsresultat29.26519.208
Resultat før skat20.01213.422