Give Steel leverer til stort sundhedscenter i Hovedstaden

I alt 80 tons stålkonstruktioner, skal forme det nye 100 millioner kroner sundhedscenter på Nørrebro i København.

Det samlede etageareal forventes at blive på 3.000 m2, og Give Steel har leveret stål til flere dele af projektet. Herunder til stål til ovenlys, elevatortårne, gangbro og søjler. På nuværende tidspunkt er omkring 75 % leveret og monteret, mens det resterende forventes monteret i løbet af det tidlige forår.

24 tons stål er leveret til etablering af ovenlys. Disse stålkonstruktioner er runde med en diameter på 8,5 meter og er 2,1 meter høje. Derudover leveres særskilt 12 tons stål til en gangbro, der er 14 meter lang og 3,2 meter bred.

Give Steel leverer ligeledes stålkonstruktionerne til elevatortårnene i projektet.

Projektet er lidt af et hjerteprojekt for os da vi har stort fokus på sundhed og aktivitet i virksomheden.

Sundhedscenteret har fået en samlet bevilling på 102,6 millioner kroner og estimerer en markant stigning af patienter frem mod 2045. Centret skal rumme undervisningslokaler, caféområder, træningskøkken og træningssale, hvor frivillige kan drive aktiviteter rettet mod at fremme sundheden.

Byggeriet forventes færdigt ved udgangen af 2023.