Holdninger og miljø - Give Steel A/S

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Social ansvarlighed har været en vigtig del af Give Steels profil – længe før der overhovedet var noget der hed CSR (Corporate social responsibility). Ansvarlighed er nemlig en vigtig hjørnesten i vores DNA og det giver sig naturligt udtryk i vores holdninger, handlinger og daglige arbejde på fabrikken. For os handler det om fokus, valg og fravalg - og i sidste ende at få sat vores vision, mission, værdier og strategi i spil i forhold til vores samfundsmæssige ansvarlighed. Vores mål er således at få kvalitet, miljø, effektivitet, arbejdsmiljø og socialt ansvar til at gå op i en højere enhed.

Vi mener industrien bør ansætte flere lærlinge

Vi mener, at industrien bør tage socialt ansvar og ansætte flere lærlinge! Mange industrivirksomheder forventer, at lærlinge skal performe fra dag et og indgå som en del af virksomhedens produktion. At tage elever ind kræver kapacitet, og det afholder mange virksomheder fra at skabe nye elevpladser. Vi mener, der er alt for mange unge mennesker, som bliver tabt på gulvet, fordi der ikke er praktik- og elevpladser til dem i erhvervslivet. Give Steel ønsker derfor at sætte fokus på problemet. En læreplads er jo meget mere end det faglige. Det er også at lære at møde om morgenen, komme ud af sofaen, indgå i et fællesskab og stå til ansvar for sine opgaver. Med 15 lærepladser og sine godt 300 medarbejdere har Give Stålspær flere lærlinge end det er normalt for lignende industrivirksomheder. Læs vores opråb til industrien i pressemeddelelsen om lærlinge og social ansvar her.