1400 ton stål skal sikre Amager Centrets nye look

Give Steel står for leverancen af 1400 tons stål til ombygningen af  Amager Centret, som allerede er godt i gang med byggeriet. En del af de 1400 tons stål, skal sikre et nyt moderniseret parkeringsanlæg med plads til endnu flere biler.

Udformningen af det nye parkeringshus giver plads til flere butikker på første sal samt en udvidelse af gangarealet, så kunderne kan gå hele vejen rundt på etagen. Udvidelsen på gadeplan medfører et helt nyt torvemiljø samt plads til mellem 20-30 nye butikker i centret.

Kompleks ombygning af et center i drift

Ombygningen har været planlagt siden 2013. Den store ombygning sker, mens centret er i drift, hvilket stiller store krav til planlægningen. Der skal indtænkes løsninger, der tager mest muligt hensyn til både de butiksdrivende og beboerne i det tætbeboede område omkring centret.
Moderniseringen indebærer også en ændring af centrets nuværende arkitektur til et mere urbant industrilook.

Bygningerne, som centret ligger i, blev oprindeligt opført af rebslagervirksomheden Jacob Holm & Sønner, og med ombygningen føres arkitekturen tilbage mod det oprindelige urbane industrilook.


Renoveringen og udvidelsen af Amager Centret forventes færdig i slutningen af 2019.
Amager Centret er ejet af Danske Shoppingcentre og administreres af DEAS, som er Danmarks største center manager med en portefølje på 17 shoppingcentre fordelt over hele landet.

 Amagercentret

 Amagercenteret gaardmiljø kopi 3