Give Stålspær investerer i internationalisering

Vores eksportandel er stigende, og det internationale potentiale er stort. Med udsigt til et højere aktivitetsniveau på de internationale markeder stiller vores ambition om at være ”Best in Class” større krav til en række interne processer.

”Vores internationaliseringsstrategi stiller krav til optimering af interne processer, som skal sikre en konkurrencedygtig produktionspris på markeder, hvor prispresset er stort. Investeringer i organisationen og vores interne processer og produktionsrammer er derfor overordnet det, som skal sikre vores fremmarch på de internationale markeder”, fortæller CEO Torben Larsen. 

Investering i digitalisering og anlæg

I 2017 blev der investeret massivt i organisationen, hvor specielt fabrikkens kvalitetsafdeling og projektorganisation var i fokus. Der investeres i digitalisering og systemintegration, der skal ruste os digitalt til fremtidig international vækst. Digitaliseringsprocessen er både kompleks og omfattende og varetages af to fuldtidsmedarbejdere, der hver dag arbejder fokuseret på digitalisering af de interne processer. 

Endelig har vi udvidet de fysiske rammer med en ny hal på matriklen i Brande. Investering i fabrikkens anlæg er første skridt i en langsigtet proces, som skal optimere, modernisere og fremtidssikre produktionen med henblik på øget kapacitet og brug af robotteknologi.

VI forventer at øge vores eksportandel i 2018 og fortsætte den moderat positive udvikling i aktivitetsniveauet samt øge virksomhedens indtjeningsevne.