200 tons stålkonstruktion til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

CVR-nummer

26998115

Projektet omfatter en ny sengebygning på 15.000 kvadratmeter fordelt på seks etager plus kælder. 

Give Stålspær leverer 200 tons stål til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Byggeriet på seks etager er sygehusets nye sengebygning. Til projektet fremstilles specialtrapper og facadestål som kræver stor præcision. Desuden kræver det at bygge på et hospital stor hensynstagen i byggeprocessen overfor alle de mennesker, som færdes omkring sygehuset.

Stueetagen skal indeholde centrale funktioner som blodbank, mødefaciliteter og auditorium. De øvrige etager er indrettet med 158 nye sengestuer. Bygningen opføres i umiddelbar forlængelse af det eksisterende sygehus. Opførslen forventes afsluttet i 2019 og har et samlet budget på 280 mill. kr.