700 ton stål til genopførslen af KB Hallen

CVR-nummer

26998115

Kjøbenhavns Boldklub, i daglig tale KB får en ny hal i erstatning for den gamle, som brændte i 2011. Give Stålspær leverer ca. 700 ton stål, hvoraf 250 ton bliver brugt i de 5 hovedbuer, der hver har en vægt på 50 ton og et spænd på næsten 50 meter. Hovedbuerne skal bære et betontag.

Det er på mange måneder et specielt byggeri og et spændende projekt, da det har en sjælden udformning. Hallen opføres i samme stil som den oprindelige KB Hallen. Dvs. med et bueformet tag, der giver bygningen den helt unikke genkendelige karakter.

Buemontagen forventes opstartet ultimo november og hovedstålet monteres efter planen i slutningen af februar 2018. Udover hovedstålet skal Give Stålspær også levere værn samt indvendige ståltrapper til byggeriet.