GSY-bjælker monteres på nyt opbevaringslager

Der er tale om en specialudviklet kompositbjælke, som giver fleksibilitet i et komplekst byggeri, og det optimerer byggeprocessen til fordel for alle parter.

Med sit relativt slanke design kan GSY-bjælken integreres i selve dækket, hvorved den samlede tykkelse af dækket bliver minimal.

På et byggeri som det aktuelle på Nørrebro, betyder det at byggeriet bliver billigere, fordi man undgår fordyrende bjælkeplads, man opnår en lavere totalhøjde og færre facadekvadratmeter. Dertil får man flere konstruktionsmuligheder, fordi man ikke arbejder med faste standarder.

Den fleksibilitet, som GSY-bjælken bringer ligger rigtigt godt i forlængelse Give Stålspærs Best in Class-strategi, hvor fleksibilitet og optimerede processer står helt centralt – læs mere om den her.

Læs mere om GSY-bjælken her