Fakturering

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

EAN-nummer

5790002314513

Elektroniske fakturaer

– en del af vores vision om den papirløse virksomhed

Hos Give Steel A/S har vi valgt at bruge elektronisk fakturering af flere årsager. Elektronisk fakturering skåner miljøet og effektiviserer vores arbejdsgange. Vi har i 2016 sat fokus på at digitalisere vores arbejdsprocesser, så vi bliver så hurtige, nøjagtige og effektive som mulige. Brugen af elektroniske fakturaer nedsætter vores forbrug af papir og print. Dermed sparer vi på papiret og skåner miljøet mest muligt. Elektronisk fakturering letter også vores arbejdsgange og godkendelsesprocedurer. Det giver færre fejl, hvilket er en del af vores best-in-class strategi. Endelig frigør elektronisk fakturering ressourcer i vores bogholderi. Det gør os mere smidige, fleksible og omkostningsbevidste i et prispresset marked.

Følgende oplysninger SKAL være påført fakturaer til Give Steel A/S

I modsat fald vil fakturaen blive returneret og betragtet som ikke modtaget med ændret fakturadato og dermed betalingsdato som konsekvens. Forfaldsdato vil blive beregnet fra modtagelse af korrekt faktura.

  • Rekvisitionsnummer: Hvor det oplyses.
  • Ordrenummer: Oplyses af rekvirent. Må aldrig være en del af fakturalinjen.
  • Medarbejder: Oplyses af rekvirent. Må aldrig være en del af fakturalinjen.
  • Dokumentationsmateriale: Validering: aftalegrundlag, tilbud, e-mail bekræftelse, etc.

I forbindelse med fremsendelse af jeres faktura omkring månedsskifte skal vi gøre opmærksom på, at de skal være os i hænde seneste 4. hverdag i ny måned

Eksempel: Faktura dateret i maj 2016, skal være os i hænde senest den 6. juni 2016

Skulle vi mod forventning først modtage faktura efter 4. hverdag, forbeholder vi os retten til at ændre bogføringsdato og dermed forfaldsdato som konsekvens.

Kontoudtog sendes til følgende mailadresse: kontoudtog@givesteel.com

Hvis man ikke kan sende elektroniske fakturaer, så har vi indgået et samarbejde med Sproom. Her igennem kan I fakturere både os og alle jeres andre kunder elektronisk. I kan læse, hvor let det er, på www.sproom.net.