Give Steel fastholdt i 2023 en omsætning på ca. 1,1 mia. kr. og øgede bundlinjen samtidig med en markant medarbejdertilvækst til nu mere end 600 medarbejdere i tre lande. Virksomheden øgede desuden salget af low-carbon stål til 24 % af det samlede salg i 2023. 

Give Steel leverede i 2023 et flot økonomisk resultat på trods af inflation, krig og generelle usikkerheder på verdensmarkedet.  

”Vi har fastholdt en god toplinje, styrket vores bundlinje og samtidig øget salget af low-carbon stål betragteligt i et år med stort prispres og generel usikkerhed i markedet. Vores arbejde med bæredygtighed og ESG-dokumentation hjælper os i disse år med at lande ordrer hos store entreprenører og bygherrer”, siger CEO og ejer Torben Larsen. 

Klima-bundlinje 
97% af virksomhedens udledninger henfører til råvarer, indirekte emissioner i scope 3, mens scope 1 og 2 står for de sidste 3%. 

Det er i 2023 lykkedes at nedbringe udledningerne i både Scope 1 og 2, mens udledningerne i Scope 3 er steget en smule. Det skyldes indkøb af enkelte prisbillige råvarer med højere CO2-aftryk foranlediget af et prispres i markedet. I 2023 øgede virksomheden til gengæld salget af low-carbon stål til 24 % af det samlede salg.  

Give Steel vil i 2024 fortsat have fokus på øget salg af low-carbon stål til ambitiøse bygherrer. 

Den sociale bundlinje 
I 2023 steg den sociale værdi af Give Steels sociale ansættelser fra 12,2 til 15,29 mio. kr. Det skyldes blandt andet ansættelser af flere tidligere straffede. Den sociale værdi udregnes i Den Sociale Bæredygtighedsberegner og angiver det beløb, som statskassen sparer til sociale ydelser lagt sammen med de nye skatteindtægter fra mennesker, der før stod udenfor arbejdsmarkedet. 

Give Steel vil i 2024 have fokus på at ansætte flere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet svarende til virksomhedens medarbejdertilvækst. 

Forventninger til 2024 

Virksomheden forventer et uændret aktivitetsniveau i 2024. Samtidig er det forventningen, at virksomheden grundet en lavere inflation og mere stabile stålpriser kan levere endnu et flot regnskab. 

Derudover vil Give Steel fortsat have stort fokus på klima- og miljømæssig samt social bæredygtighed. 

Priser og anerkendelse 2023 

For yderligere information: Kontakt Torben Larsen, CEO, Give Steel på tlf. 40 26 44 53 

Økonomisk resultatopgørelse, Koncern 2023 

2023 (tkr.) 2022 (tkr.) 
Bruttoresultat 108.729 83.054 
Driftsresultat 52.161 30.734 
Resultat før skat 40.700 24.248 

Social resultatopgørelse, Koncern 2023 

2023 2022
Sociale ansættelser, totalt* 53 88 
Lærlinge  26 29 
Samfundsmæssig værdi** 15,29 mio. kr. 12,2 mio. kr. 
*Lærlinge, udfordrede unge under 25 år, tidligere straffede og medarbejdere i flex- og skånejobs. Ungarbejdere er ikke inkluderede. 
**jf. Den sociale bæredygtighedsberegner på www.socialbæredygtighedsberegner.dk 

Klimamæssig resultatopgørelse, Koncern 2023 

2023 (tCO2e) 2022 (tCO2e) 
Scope 1 1.710,3  1.802,6  
Scope 2 950,8 1.104 
Scope 3 90.389,5 86.079,9 
Total 93.050,6 88.986,5